Geologische tijdvakken

Van 542 miljoen jaar geleden tot heden.


 • Cambrium
 • Ordovicium
 • Siluur
 • Devoon (vroeg, midden en laat)
 • Perm (vroeg, midden en laat)
 • Trias (vroeg, midden en laat)
 • Jura (vroeg, midden en laat)
 • Krijt (vroeg en laat)
 • Paleoceen
 • Eoceen
 • Oligoceen
 • Mioceen
 • Plioceen
 • Pleistoceen
 • Holoceen


Bron: de Bosatlas voor ondergronds Nederland, 2009.

Stem op deze lijst

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *