De zonen van Jakob


 1. Ruben
 2. Simeon
 3. Levi
 4. Juda
 5. Dan
 6. Naftali
 7. Gad
 8. Aser
 9. Issakar
 10. Zebulon
 11. Jozef
 12. Benjamin

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *