De markantste driemanschappen in de (naoorlogse) politiek


  1. Van Dijk-Joekes-Van Dam: het voorzitterschap van de RSV-enquête, 1985
  2. De Commissie van Drie: Donner, Peschar en Holtrop, onderzoek naar de Lockheed-affaire, 1976
  3. De Commissie Enschedé: Enschedé, Bank en Boukema, onderzoek in de zaak-Aantjes.
  4. De Commissie van wijze mannen: Beel, Gerbrandy en Tjarda van Starkenborgh Stachouwer, onderzoek naar de Greet Hofmans-affaire, 1956
  5. De Drie H’s: Hans Wiegel, Haya van Someren-Downer en Harm van Riel, het politieke leiderschap van de VVD in de jaren zeventig
  6. De Vries-Van Aardenne-Vis: de paarse ‘founding fathers’ Klaas de Vries, Gijs van Aardenne en Jan Vis, de informateurs die, vrijwel onzichtbaar, de basis legden voor de eerste paarse coalitie, 1994
  7. Kok-Zalm-Borst: het drietal Wim Kok, Gerrit Zalm en Els Borst, dat Paars II in steigers zette, 1998
  8. Het Cocktail-trio: minister van volkshuisvesting Hans Gruijters en zijn staatssecretarissen Jan Schaefer en Marcel van Dam, ontleend aan gezamenlijke liefde voor de tap, jaren zeventig
  9. Jelskeline: Jeltje van Nieuwenhoven, Else ter Veld en Eveline Herfkens, drie bevriende PvdA-Kamerleden
  10. Donner-Ebel-Neher: driemanschap dat onderzoek deed in de affaire-Schokking, 1956

Bron: Trouw, 23 februari 1999.

ComputerComputer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *