De Parlementaire enquêtes


 • 1852-1853: Omtrent de accijns op het zout
 • 1856: Omtrent de uitvoering van de concessie tot landaanwinning en verdieping van het vaarwater op het Zwolsche diep
 • 1860-1861: Omtrent de toestand van de Maas en de Zuid-Willemsvaart
 • 1861-1862: Omtrent de zeemacht, die Nederland behoeft
 • 1874-1875: Omtrent de Nederlandsche koopvaardijvloot
 • 1877-1878: Omtrent de besmettelijke longziekte onder het rundvee
 • 1881-1882: Omtrent de exploitatie der Nederlandsche spoorwegen
 • 1886-1887: Betreffende de werking der wet van 19 september 1874 (Stb. nr. 130) en omtrent de toestand der fabrieken en werkplaatsen
 • 1947-1948: Omtrent het regeringsbeleid der kabinetten-De Geer, -Gerbrandy en -Schermerhorn-Drees, sedert de Duitse inval in Nederland van 10 mei 1940 en de oorlog met Japan tot aan de opening van de zitting der voorlopige Staten-Generaal op 20 november 1945, alsmede naar het daaraan voorafgaande beleid, voor zover dit onmiddellijk verband houdt met de gebeurtenissen in de vorenbedoelde tijdvakken
 • 1983-1984: Rijn-Schelde-Verolme (RSV)
 • 1988: Paspoortproject
 • 1986-1988: Bouwsubsidies
 • 1992-1993: Het functioneren van de organen belast met de uitvoering van de sociale-verzekeringswetten
 • 1994: Opsporingsmethoden
 • 1998-1999: Bijlmerramp
 • 2002-2003: Bouwfraude
 • 2002-2003: Srebrenica

ComputerComputer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *