Fysiek geweld tegen vrouwen

Huilende vrouw

Niet alle lijstje zijn even leuk. Neem onderstaande lijst over fysiek geweld tegen vrouwen. Vandaag is het de Internationale Dag Ter Uitbanning Van Geweld Tegen Vrouwen. Uit onderstaande gegevens blijkt dat dit helaas nog nodig is.

 • 41% van de Nederlandse vrouwen is ooit slachtoffer van fysiek geweld geweest. Dat zijn 2,4 miljoen Nederlandse vrouwen. Fysiek geweld omvat o.a. slaan, duwen, slaan met vuist of een hard voorwerp, schoppen, in brand steken, proberen te doen stikken of wurgen, steken met een scherp voorwerp of wapen, schieten met een vuurwapen, iemands hoofd tegen iets aan slaan.
 • Bij 22% van alle Nederlandse vrouwen, meer dan één op de vijf, is het fysieke geweld gepleegd door een partner of ex-partner. Dat komt neer op 1,3 miljoen Nederlandse vrouwen.
 • Een kwart (25%) van de Nederlandse vrouwen is slachtoffer van fysiek of seksueel geweld gepleegd door een partner of ex-partner.
 • Een op de vijf (20%) Nederlandse vrouwen is als kind (<15 jaar) slachtoffer geweest van seksueel geweld. Seksueel geweld omvat verkrachting, poging tot verkrachting, dwingen tot deelname aan seksuele handelingen en seksuele activiteiten onder bedreiging afdwingen.
 • 11% van alle Nederlandse vrouwen heeft seksueel geweld meegemaakt van een (ex-)partner. Dit zijn bijna 660.000 vrouwen.
 • Een op de tien (10%) Nederlandse vrouwen heeft een verkrachting meegemaakt.
 • Meer dan de helft van de vrouwen (51% in Nederland, 53% gemiddeld in de EU) heeft in het afgelopen jaar situaties of omgevingen vermede n uit angst voor fysiek of seksueel geweld.
 • Een kwart (26%) van de Nederlandse vrouwen heeft stalking meegemaakt. Stalking omvat verschillende vormen: versturen van bedreigende of beledigende e-mails, sms-berichten, brieven of kaarten, beledigende of bedreigende telefoontjes, delen of plaatsen van intieme privéfoto’s of video’s van het slachtoffer op internet of op mobiele telefoons, opzettelijk volgen van het slachtoffer.
 • De beschikbaarheid van nieuwe communicatievormen en– technologieën (via internet, sociale media en mobiele communicatie) leidt tot nieuwe vormen van cybergeweld die op relatief grote schaal voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan applicaties voor mobiele telefoons om iemands locatie te kunnen volgen, het rondsturen van seksueel getinte foto’s of verspreiden van laster via Facebook. Zo heeft een derde van de jonge Nederlandse vrouwen (18-29 jaar) een vorm van cyberintimidatie meegemaakt.
 • Bijna driekwart (73%) van de Nederlandse vrouwen is ooit seksueel geïntimideerd; dit komt neer op 4,3 miljoen vrouwen.
 • De helft (51%) van de vrouwen in Nederland heeft in het afgelopen jaar situaties of omgevingen vermeden uit angst voor fysiek of seksueel geweld.
 • Ongeveer 180.000 vrouwen ervaren het eigen huis niet altijd als veilige plek. 3 procent van de Nederlandse vrouwen heeft het afgelopen jaar uit angst voor geweld het eigen huis namelijk wel eens vermeden.
Plegers van geweld tegen vrouwen
 • Plegers van het geweld zijn vaker mannen dan vrouwen.
 • Negen op de tien (91%) plegers van fysiek of seksueel geweld tegen vrouwen is man.
 • Bij geweld door partners of ex-partners zijn dit vrijwel altijd mannen. Het aantal vrouwelijke plegers van (ex-)partnergeweld is in het EU-onderzoek is verwaarloosbaar klein.
 • Bij geweld door anderen dan (ex-)partners meldt ruim driekwart (77%) van de Nederlandse vrouwen dat de pleger een man was (voor de EU-gemiddeld was dit 72%). Een op de zes (16%) Nederlandse vrouwen rapporteert over een vrouwelijke pleger (voor de EU-gemiddeld: 20%). In de overige gevallen betreft het zowel mannelijke als vrouwelijke pleger(s), of is de sekse van de pleger niet bekend.
 • Vrouwen worden vaker slachtoffer van geweld door een ex-partner dan mannen. Wanneer mannen slachtoffer worden van huiselijk geweld is de dader vaker een broer, vader of een andere man in huiselijke kring.

Bron: www.emancipator.nl

ComputerComputer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *