Rekenkundige stamplijstjes

Cijfers

Het ezelsbruggetje is: cijfer maal aantal streepjes is aantal nullen. De eerste reeks kent geen cijfers, maar je kunt er ook steeds een 1 bij zetten. Het aantal streepjes tussen km en m is 3. Dus is er sprake van 1 maal 3 = drie nullen. Een km is dus 1.000 m. Zo ook bijv. bij km2 en dm2: daar is sprake van het cijfer 2 en van 4 streepjes. Dus 2 maal 4 streepjes ofwel 8 nullen. Een km2 is dus 100.000.000 dm2. En een km3 is dus 3 maal 2 = 1.000.000 dam3.

  • km – hm – dam – m – dm – cm – mm (kilometer, hectometer, decameter, meter, decimeter, centimeter, millimeter)
  • km2 – hm2 – dam2 – m2 – dm2 – cm2 – mm2 (vierkante)
  • km3 – hm3 – dam3 – m3 – dm3 – cm3 – mm3 (kubieke)
  • een dam3 is 1.000.000 liter, een m3 is 1.000 liter en een dm3 is een liter
  • kl – hl – dal – l – dl -cl – ml (kiloliter, hectoliter, decaliter, liter, deciliter, centiliter, milliliter) Daarbij moet je weten: een kl is 1.000 liter, een hl is 100 liter en een dal is 10 liter. Dus ook hier weer: cijfer (in dit geval 1) maal aantal streepjes is aantal nullen.
  • ha – a – ca (hectare, are, centiare), waarbij een ha is 10.000 m2, een are 100 m2 en een ca 1 m2 (Bij notarissen en makelaars nog wel in zwang)

 

ComputerComputer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *