De presidenten van de Algemene Rekenkamer vanaf 1799

  Commissarissen van de Nationale Rekening (15 augustus 1799-15 maart 1802):

 • mr. F. Kumsius
 • A.S. Abbema
 • J.B. Forsten
 • mr. J.J. Loke
 • B. van Rees
 • A.F. de Virieu
 • D.G. Manger

  Nationale Rekenkamer (15 maart 1802-1 juli 1809):

 • R. van den Bosch
 • G. van Bosvelt
 • mr. J. de Keth
 • N. van Griensven
 • 15 maart 1802-5 augustus 1805: J.A.Z. van Isselmuiden tot Paaslo
 • 15 maart 1802-20 september 1805: mr. C.H. Tjaden Jullens
 • 15 maart 1802-1 juli 1809:
  mr. F. Kumsius
  mr. J.J. Loke
  A.F. de Virieu

 • 5 augustus 1805-1 juli 1809: J.W.S. Baron van Haersolte
 • 20 september 1805-31 juli 1806: mr. U.H. Sijpkens
 • 31 juli 1806-1 juli 1809: mr. J.A.A. Zoutman

  Hof van Rekeningen van het Koninkrijk Holland

 • 1 juli 1809-31 december 1811: mr. J.A. de Mist

  Commissie vervangende het Hof van Rekeningen

 • Voorzitter: 1 januari 1812-30 november 1813: mr. J.A. de Mist

  (Provisionele) Rekenkamer der Verenigde Nederlanden

 • Voorzitter: 30 november 1813-1 augustus 1814: mr. J.A. de Mist

Algemene Rekenkamer (van het Koninkrijk der Nederlanden) (1 augustus 1814-heden)
Voorzitters/Presidenten:
Van 1814 tot 1841 kende de Rekenkamer geen vaste voorzitters

Benoemingsbesluit Periode van functioneren Naam
20 november 1841 1 december 1841-31 juli 1851 mr. A.R. de Wendt
1 november 1851 1 november 1851-1 oktober 1868 jhr. M.B.H.W. Gevers
12 oktober 1868 12 oktober 1868-10 oktober 1879 jhr. O.W. Hora Siccama
17 december 1879 1 januari 1880-3 juli 1881 mr. T.W. Baron van Zuylen van Nievelt
17 oktober 1881 26 oktober 1881-22 januari 1892 E.A.A.J. de Roy van Zuidewijn
18 maart 1892 1 april 1892-15 december 1901 E.W.J. Baron Six van Oterleek
15 maart 1902 17 maart 1902-11 november 1904 C.M. van Vliet
21 januari 1905 21 januari 1905-1 juli 1908 jhr. mr. S.M.S. de Savornin Lohman
27 juni 1908 1 juli 1908-26 april 1911 J.L. le Bron de Vexela
14 juni 1911 19 juni 1911-1 juli 1920 mr. Th.Ph. Baron Mackay
22 juni 1920 1 juli 1920-1 oktober 1928 jhr. mr. J.H. van Reenen
6 oktober 1928 8 oktober 1928-1 januari 1934 G.C. Baron van Asbeck
26 januari 1934 1 februari 1934-1 januari 1941 R. Zuyderhoff
1 mei 1941 1 mei 1941-24 juli 1945 mr. dr. A.A. van Rhijn
waarnemend voorzitter 25 juli 1945-14 september 1946 Ph. Keller (accountant-generaal)

(buitengewone Algemene Rekenkamer)

waarnemend voorzitter 1 februari 1942-1 januari 1946 Th. Sanders
21 december 1945 2 januari 1946-31 december 1952 Th. Sanders
13 mei 1953 16 mei 1953-31 december 1955 drs. M. de Bloeme
28 februari 1956 1 maart 1956-11 april 1956 D.J. Gerritsen
23 november 1956 27 november 1956-31 december 1964 L. Götzen
28 december 1964 4 januari 1965-31 december 1967 mr. Ch.J.M. Hens
31 januari 1968 1 februari 1968-1 oktober 1984 drs. H. Peschar
20 oktober 1984 29 oktober 1984-1 november 1991 F.G. Kordes
1 november 1991 5 november 1991-1 april 1999 mr. H.E. Koning
19 april 1999 19 april 1999-heden mw. drs. S J. Stuiveling

Bron: P.J. Margry e.a.( red.), Van Camere vander Rekeninghen tot Algemene Rekenkamer. Zes eeuwen Rekenkamer. Gedenkboek bij het 175-jarig bestaan van de Algemene Rekenkamer, ‘s-Gravenhage, 1989.

ComputerComputer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *