Gevolgen gulden-eurokoers

In april 2005 is bekend geworden dat de Nederlandse gulden bij de introductie van de euro ondergewaardeerd is, vooral ten opzichte van de Duitse mark. Wat zou er voor de Nederlandse consumenten anders zijn gegaan als de gulden wèl de juiste koers (f 2,00 in plaats van f 2,20) had gehad bij de introductie van de euro ?


  Salarissen
 • We hebben elke maand tien procent minder euro’s op onze bankrekeningen gekregen. Wie in december 2001 tweeduizend gulden netto kreeg bijgeschreven, had in januari 2002 duizend euro moeten ontvangen en niet 907,56 euro, zoals nu het geval was.

  Prijzen

 • De prijzen zijn in principe tien procent lager geworden. Een glas bier van 3,50 gulden had begin 2002 1,58 euro moeten kosten en niet 1,75 euro. Dit is overigens maar theorie, want de horeca en de middenstand gooiden de prijzen meteen omhoog.

  Bezittingen

 • Bezittingen, inclusief spaartegoeden, zijn in één klap per 1 januari 2002 tien procent in waarde verminderd. Een huis dat op 31 december 2001 voor een miljoen euro werd verkocht, had een dag later 500.000 euro moeten opbrengen en geen 453.780 euro, zoals nu.

  Schulden

 • Je had per 1 januari 2002 ineens tien procent minder schuld. Hypotheeklasten en andere aflossingen waren ook tien procent lager.

  Koopkracht

 • De koopkracht bleef, althans op papier, gelijk. De inkomens maar ook de prijzen vielen immers theoretisch allebei tien procent terug. Maar door de prijsstijgingen veranderde dat.

  De concurrentiepositie

 • De lonen waren door de omschakeling op euro’s te laag, wat aanvankelijk goed was voor de concurrentiepositie van Nederland. De vraag naar arbeid trok daardoor aan met het gevolg dat de lonen omhoog vlogen (niet dat iemand daar wat aan had, want de prijzen stegen nog harder). Door het stijgen van de lonen verslechterde de concurrentiepositie van Nederland weer.

  Vakantie

 • Nederlanders hadden na de invoering van de euro ineens 10 procent minder te besteden, dus ook in het buitenland, waar de prijzen (zelfs in theorie) niet lager waren. Het buitenland was dus enkele jaren relatief duur. Voor vakantiegangers van buiten was Nederland goedkoop (totdat alle prijzen hier ook gestegen waren).

Bron: GPD.

ComputerComputer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *