Product- en bedrijfschappen

Productschappen zijn overkoepelende organisaties die zich met hetzelfde product bezighouden, zoals vlees of wijn. Bedrijfschappen zijn er voor ondernemingen met dezelfde economische functie, zoals de horeca of de detailhandel.


  Productschappen:

 • Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten
 • Produktschap voor Aardappelen
 • Produktschap voor Bier
 • Produktschap voor Gedistilleerde Dranken
 • Produktschap voor Granen, Zaden en Peulvruchten
 • Produktschap Margarine, Vetten en Oliën
 • Produktschap voor Pluimvee en Eieren
 • Produktschap Tuinbouw
 • Produktschap Vee en Vlees
 • Produktschap voor Veevoeder
 • Produktschap Vis
 • Produktschap voor Wijn
 • Produktschap voor Zuivel

  Bedrijfschappen:

 • Hoofdbedrijfschap Ambachten
 • Hoofdbedrijfschap Detailhandel
 • Bedrijfschap voor de Detailhandel in Aardappelen, Groenten en Fruit
 • Bedrijfschap voor de Groothandel en de Tussenpersonen in Aardappelen
 • Bedrijfschap voor de Detailhandel in Alcoholhoudende Dranken
 • Bedrijfschap voor het Bakkersbedrijf
 • Bedrijfschap voor het Banketbakkersbedrijf
 • Bedrijfschap voor de Groothandel in Bloemkwekerijprodukten
 • Bosschap
 • Bedrijfschap voor de Groothandel in Eieren en Eiprodukten en de Eiproduktenindustrie
 • Bedrijfschap voor Frisdranken en Waters
 • Bedrijfschap voor de Groothandel en de Tussenpersonen in Groenten en Fruit
 • Bedrijfschap Horeca
 • Landbouwschap
 • Bedrijfschap voor de Lederindustrie
 • Bedrijfschap voor de Lederwaren- en Schoenindustrie
 • Bedrijfschap voor het Natuursteenbedrijf
 • Bedrijfschap Pluimveehandel en -industrie
 • Bedrijfschap voor het Schilders- en Afwerkingsbedrijf
 • Bedrijfschap voor het Slagersbedrijf
 • Bedrijfschap voor het Stukadoors-, het Terrazzo- en het Steengaasstellersbedrijf
 • Bedrijfschap voor de Handel in Tuinbouwzaden
 • Bedrijfschap voor de Handel in Vee
 • Bedrijfschap voor de Vleeswarenindustrie

Bron: www.ser.nl.

ComputerComputer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *