De Canon van Nederland


 1. Hunebedden (ca. 3000 voor Christus)
  Vroege landbouwers

 2. De Romeinse Limes (47-ca. 400)
  Op de grens van de Romeinse wereld

 3. Willibrord (658-739)
  Verbreiding van het christendom

 4. Karel de Grote (742-814)
  Keizer van het avondland

 5. Hebban olla vogala (ca. 1100)
  Het Nederlands op schrift

 6. Floris V (1254-1296)
  Een Hollandse graaf en ontevreden edelen

 7. De Hanze (1356-ca. 1450)
  Handelssteden in de Lage Landen

 8. Boekdrukkunst (ca. 1450)
  Revolutie in reproductie

 9. Erasmus (1469?-1536)
  Een internationaal humanist

 10. Karel V (1500-1558)
  De Nederlanden als bestuurlijke eenheid

 11. De Beeldenstorm (1566)
  Godsdienststrijd

 12. Willem van Oranje (1533-1584)
  Van rebelse edelman tot ‘vader des vaderlands’

 13. De Republiek (1588-1795)
  Een staatkundig unicum

 14. De Verenigde Oostindische Compagnie (1602-1799)
  Overzeese expansie

 15. De Beemster (1612)
  Nederland en het water

 16. De grachtengordel (1613-1662)
  Stadsuitbreidingen in de zeventiende eeuw

 17. Hugo de Groot (1583-1645)
  Pionier van het moderne volkenrecht

 18. De Statenbijbel (1637)
  Het boek der boeken

 19. Rembrandt (1606?-1669)
  De grote schilders

 20. De Atlas Major van Blaeu (1662)
  De wereld in kaart

 21. Michiel de Ruyter (1607-1676)
  Zeehelden en de brede armslag van de Republiek

 22. Spinoza (1632-1677)
  Op zoek naar de waarheid

 23. Slavernij (ca. 1637-1863)
  Mensenhandel en gedwongen arbeid in de Nieuwe Wereld

 24. Buitenhuizen (17e en 18e eeuw)
  Rijk wonen buiten de stad

 25. Eise Eisinga (1744-1828)
  De Verlichting in Nederland

 26. De patriotten (1780-1795)
  Crisis in de Republiek

 27. Napoleon Bonaparte (1769-1821)
  De Franse tijd

 28. Koning Willem I (1772-1843)
  Het koninkrijk van Nederland en België

 29. De eerste spoorlijn (1839)
  De versnelling

 30. De Grondwet (1848)
  De belangrijkste wet van een staat

 31. Max Havelaar (1860)
  Aanklacht tegen wantoestanden in Indië

 32. Verzet tegen kinderarbeid (19e eeuw)
  De werkplaats uit, de school in

 33. Vincent van Gogh (1853-1890)
  De moderne kunstenaar

 34. Aletta Jacobs (1854-1929)
  Vrouwenemancipatie

 35. De Eerste Wereldoorlog (1914-1918)
  Oorlog en neutraliteit

 36. De Stijl (1917-1931)
  Revolutie in vormgeving

 37. De crisisjaren (1929-1940)
  Samenleving in depressie

 38. De Tweede Wereldoorlog (1940-1945)
  Bezetting en bevrijding

 39. Anne Frank (1929-1945)
  Jodenvervolging

 40. Indonesië (1945-1949)
  Een kolonie vecht zich vrij

 41. Willem Drees (1886-1988)
  De verzorgingsstaat

 42. De watersnood (1 februari 1953)
  De dreiging van het water

 43. De televisie (vanaf 1948)
  De doorbraak van een massamedium

 44. Haven van Rotterdam vanaf (ca. 1880)
  Poort naar de wereld

 45. Annie M.G. Schmidt (1911-1995)
  Tegendraads in een burgerlijk land

 46. Suriname en de Nederlandse Antillen (vanaf 1945)
  Dekolonisatie van de West

 47. Srebrenica (1995)
  De dilemma’s van vredeshandhaving

 48. Veelkleurig Nederland (vanaf 1945)
  De multiculturele maatschappij

 49. De gasbel (1959-2030?)
  Een eindige schat

 50. Europa (vanaf 1945)
  Nederlanders en Europeanen
Voor meer informatie:

entoen.nu
De Canon van Nederland

Bron: www.entoen.nu.

ComputerComputer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *