Verdragen en vredes genoemd naar een Nederlandse stad


 • 870: Verdrag van Meerssen: de verdeling van het Frankische Rijk tussen Frankrijk en Duitsland.
 • 1428: Verdrag van Delft (ook wel : de Zoen van Delft): het einde van de regering van de Hollandse graven.
 • 1527: Verdrag van Schoonhoven: Karel V zegt bisschop van Utrecht financiële steun toe in ruil voor diens bezittingen.
 • 1528: Verdrag van Gorinchem: overdracht van het wereldlijk gezag van de bisschop van Utrecht aan Karel V.
 • 1543: Verdrag van Venlo: overeenkomst waarbij Willem van Gulik het hertogdom Gelre en het graafschap Zutphen aan Karel V afstond.
 • 1579: Unie van Utrecht: onderling verdrag tussen Holland, Zeeland, Utrecht, de Groninger Ommelanden, Friese, Vlaamse en Brabantse steden om nooit een afzonderlijke overeenkomst af te sluiten met Filips II.
 • 1648: Vrede van Münster: einde Tachtigjarige Oorlog
 • 1667: Vrede van Breda: einde Tweede Engelse Oorlog
 • 1678: Vrede van Nijmegen: einde oorlog tussen Republiek en Frankrijk
 • 1697: Vrede van Rijswijk: einde Negenjarige Oorlog tussen de Republiek en Frankrijk
 • 1713: Vrede van Utrecht: einde Spaanse successie-oorlog
 • 1992: Verdrag van Maastricht: vorming Europese Unie en Economische en Monetaire Unie.
 • 1997: Verdrag van Amsterdam: aanpassing van Verdrag van Maastricht.

Bron: Steemers.

ComputerComputer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *