Wat Napoleon tot stand bracht

Napoleon

Napoleon lijft in 1810 Nederland in bij Frankrijk. Tot 1813 hebben de Fransen enkele wetten, regels en instellingen ingevoerd die nog steeds bestaan.

 • Burgelijke Stand
 • Verplichte aanneming van de familienaam
 • Huisnummering
 • Dienstplicht (werd in 1996 afgeschaft)
 • Kadaster
 • Afschaffen van de middeleeuwse gilden
 • Hoge Raad
 • Openbaar ministerie
 • Scheiding van Kerk en Staat
 • Gelijkheid van allen voor de wet
 • Gelijkstelling van godsdiensten
 • Kamer van Koophandel
 • Invoeren begrotingen gemeenten
 • Landelijk belastingstelsel
 • Metriek stelsel
 • Algemeen Rijksarchief
 • Rijksmuseum
 • Koninklijke Bibliotheek
 • Minister
 • Verbetering van de riolering
 • Het afleggen van examens voor artsen

Bron: o.a. Mariska van Venetië, Alles wat u beslist over Nederland moet weten. Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam, 2004.

ComputerComputer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *