Zes relieken Johan van Oldenbarnevelt (1547-1619)


  1. Bril van Johan van Oldenbarnevelt, door hem geschonken aan zijn dienaar Jan Franken (Het Historisch Museum Het Schielandshuis, Rotterdam)
  2. Armstoel, door Oldenbarnevelt in de gevangenis gebruikt (Rijksmuseum, Amsterdam)
  3. Ovale snuifdoos van schildpad, ingelegd met zilver, met wapenschild en letters ‘mr. J.O.’ (Stichting Historische Verzamelingen van het Huis van Oranje-Nassau, Den Haag)
  4. Gouden ring van Johan van Oldenbarnevelt, volgens traditie op het schavot geschonken aan zijn dienaar Jan Franken (Collectie J.R.P. van Hoey Smith, Rotterdam)
  5. Stokje, waarop Johan van Oldenbarnevelt leunde toen hij op 3 mei 1619 het schavot besteeg (Rijksmuseum, Amsterdam).
  6. Stokje van zwart hout, ingesneden: ‘13 may 1619’ en ‘J. v. O’. (Museum Flehite, Amersfoort).
  7. Stokje, thans onvindbaar (Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag).
  8. Stokje met ivoren knop, afkomstig van de dichter-plateelbakker Joachim Oudaan (1628-1692), met bijbehorende autograaf van Joost van den Vondel van het vers op het stokje (ca. 1657) (Universiteitsbibliotheek, Amsterdam, in bruikleen van Het Vondelmuseum)
  9. Zwaard, waarmee Oldenbarnevelt op 13 mei 1619 is onthoofd (Rijksmuseum, Amsterdam)

Bron: Wim Vroom, Het wonderlid van Jan de Witt, Nijmegen, 1997.

ComputerComputer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *