Ecotopen in het Waddengebied en mate van bedreiging

Waddengebied

Herstelvermogen zeer moeilijk langer dan 150 jaar, moeilijk 15 tot 150 jaar en onder voorwaarden onder bepaalde voorwaarden mogelijk.

Ecotoop Omvang Kwaliteit Herstelvermogen
Wandelende zandbanken
Compleet geulensysteem bedreigd
Compleet platensysteem ernstig bedreigd moeilijk
Wantij bedreigd onder voorwaarden
Kwelder of Schor
Natuurlijke kwelder kritiek kritiek moeilijk
Eilandkwelder bedreigd onder voorwaarden
Landaanwinningskwelder bedreigd bedreigd onder voorwaarden
Groen strand ernstig bedreigd ernstig bedreigd onder voorwaarden
Wandelend eiland kritiek kritiek onder voorwaarden
Overgangszone tussen
Zoet- en zoutwatermoeras verdwenen moeilijk
Pleistoceen en wad verdwenen moeilijk
Duin en wad kritiek kritiek moeilijk
Beschutte baai kritiek ernstig bedreigd onder voorwaarden
Estuaria verdwenen kritiek moeilijk
Estuariene overstromingsgebieden verdwenen onder voorwaarden
Biogene structuren
Mosselbanken kritiek kritiek moeilijk
Oesterbanken verdwenen moeilijk
Riffen van borstelwormen verdwenen moeilijk
Velden schelpkokerwormen
Droogvallende zeegrasvelden ernstig bedreigd bedreigd zeer moeilijk
Sublitorale zeegrasvelden verdwenen
Hoge dichtheden schelpdieren bedreigd bedreigd
Hard substraat ernstig bedreigd ernstig bedreigd onder voorwaarden

Bron: Alterra/CBS

ComputerComputer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *