Soorten landschappen in Nederland


 1. Waterlandschappen
 2. Waterrijke landschappen
 3. Veenweidelandschappen
 4. Veenkoloniale landschappen
 5. Landschappen van de hoge venen
 6. Landschappen van de oude droogmakerijen
 7. Terpenlandschappen
 8. Landschappen van de jonge droogmakerijen
 9. Overige landschappen van de zeekleipolders, kleinschalig
 10. Overige landschappen van de zeekleipolders, grootschalig
 11. Rivierlandschappen
 12. Landschappen van de lage zandopduikingen
 13. Landschappen van de lage zandgronden
 14. Beekdallandschappen
 15. Landschappen van de middelhoge zandgronden
 16. Landschappen van de hoge zandgronden
 17. Duinlandschappen
 18. Berg- en dallandschappen
 19. Stedelijke landschappen

Bron: http://avn.geog.uu.nl/ Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland.

ComputerComputer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *