Geschiedenis maximale snelheid op snelwegen

snelwegen

Auto’s zijn de afgelopen 100 jaar heel wat sneller geworden. We kunnen ons een maximum snelheid van 80 kilometer per uur daarom niet meer voorstellen. Toch is de geschiedenis maximale snelheid op snelwegen daar ooit mee begonnen.

Geschiedenis maximale snelheid op snelwegen

 • Voor 1940: gemeentes mochten zelf bepalen.
 • 5-8-1940: 80 km/h buiten de bebouwde kom, 40 km/h binnen de bebouwde kom.
 • 1945: Terug naar situatie van voor 5-8-1940.
 • 1-11-1957: 50 km/h binnen de bebouwde kom.
 • 16-10-1963: op diverse weggedeelten van auto(snel)wegen snelheidslimieten, echter afhankelijk van de locatie en het gevaar voor de verkeersveiligheid.
 • 1-9-1966: een proef begint met maximumsnelheden op 5 autosnelwegen en 6 autowegen.
 • 4-2-1974: 100 km/h op auto(snel)wegen en 80 km/h elders buiten de bebouwde kom van kracht. Tevens invoering minimumsnelheid van 70 km/h op autosnelwegen.
 • 1-5-1988: 120 km/h, op auto(snel)wegen. Ook komen er veel wegvakken waar de maximum snelheid op 100 km/h gehandhaafd blijft. Dit betreft 15% van de weglengte, waarop 30% van de totale verkeersprestatie wordt afgewikkeld.
 • 26-7-1990: De in 1974 ingevoerde minimumsnelheid wordt afgeschaft. Daarnaast wordt het mogelijk om maximumsnelheden als zonebord in te voeren, iets wat later wordt gebruikt om hele buitengebieden in 60 km/h-zones te veranderen.
 • 11-5-2002: invoering 80 km/h op A13 bij Overschie.
 • 29-10-2004: op delen van de A10, A12 en A20 gaat de maximumsnelheid omlaag naar 80 km/h, gecombineerd met trajectcontrole.
 • 02-07-2012: op de A10-west, A12 Den Haag stad-uit en A13 bij Overschie gaat de maximumsnelheid omhoog naar 100 km/h.
 • 01-09-2012: 130 km/h, op auto(snel)wegen. Op circa 55% van het snelwegennet geldt een lagere snelheid. Vaak is er een tijdsperiode van bijvoorbeeld 6 tot 19 uur waarin een lagere snelheid dan 130 geldt.
 • 29-03-2014: op de A10-west en de A13 bij Overschie wordt de maximumsnelheid weer verlaagd naar 80 km/u.

Bron: Wegenwiki.nl

ComputerComputer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *