Onderscheidingen voor dapperen


 • Militaire Willemsorde (1815): voor hen die zich in de strijd door uitstekende daden, moed, beleid en trouw hebben onderscheiden.
 • Verzetskruis (1946): voor hen die zich in bezet of vijandig gebied uitzonderlijk moedig en beleidvol hebben onderscheiden.
 • Erepenning voor menslievend hulpbetoon in goud (1822): voor een menslievende daad die kenmerken draagt van moed, beleid en zelfopoffering.
 • Bronzen Leeuw (1944): voor moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand, die nog niet in aanmerking komen voor de Willemsorde.
 • Bronzen Kruis (1944): Voor diegenen die zich door moedig of beleidvol optreden tegenover de vijand hebben onderscheiden.
 • Kruis van Verdienste (1941): voor moedig en beleidvol optreden in verband met vijandelijke acties.
 • Vliegerkruis (1941): voor initiatief, moed en volharding in een luchtvaartuig.
 • Erepenning menslievend hulpbetoon in zilver-brons (1822): zie goud.
 • Ereteken voor verdienste in goud en zilver (1987): voor hen die een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd danwel zich uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt in de Nederlandse krijgsmacht.

  Nog meer onderscheidingen:

 • De Eervolle Vermelding
 • Verzetsster Oost-Azië
 • Kruis van Verdienste
 • De Ruytermedaille in goud, in zilver of in brons
 • Ereteken voor Belangrijke Krijgsbedrijven (Expeditiekruis)
 • Lombokkruis
 • Oorlogsherinneringskruis
 • Verzetsherdenkingskruis
 • Ereteken voor Orde en Vrede
 • Nieuw-Guinea Herinneringskruis
 • Mobilisatie-Oorlogskruis
 • Kruis voor Recht en Vrijheid
 • Herinneringsmedaille VN-Vredesoperaties
 • Herinneringsmedaille Multinationale Vredesoperaties
 • Herinneringsmedaille Vredesoperaties
 • Kosovo-medaille
 • Onderscheidingsteken voor Langdurige Dienst als Officier (Officiersdienstkruis)
 • Onderscheidingsteken voor Langdurige en Trouwe Dienst (Trouwe Dienst Medaille) in goud, zilver of brons
 • Onderscheidingsteken voor trouwe dienst bij de Militaire (Marine) Kustwacht voor vrijwillig dienende militairen beneden de rang van officier in goud, zilver of brons
 • Vrijwilligersmedaille Openbare Orde en Veiligheid (vroeger genaamd: Vrijwilligersmedaille)
 • Ereteken Meester-Scherpschutter (Koninklijke Marine)
 • KNIL-onderscheidingen
 • Vaardigheidsmedaille KNIL
 • Schietprijsster
 • Herdenkingspenning komst Ambonezen naar Nederland (Rietkerk-penning)
 • Marinemedaille
 • Landmachtmedaille
 • Herinneringsmedaille Vrijwillige Politie 1948-1998

Bron: o.a. mr. C.H. Evers, Onderscheidingen, 1991. De daum geeft aan wanneer de onderscheiding is ingesteld.

ComputerComputer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *