De 78 Erefuncties van Koningin Beatrix

Koningin Beatrix is Beschermvrouwe van:


 1. Beschermvrouwe Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie
 2. Beschermvrouwe Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte
 3. Beschermvrouwe Bomenstichting
 4. Beschermvrouwe Bond Heemschut, Vereniging tot bescherming van Cultuurmonumenten
 5. Beschermvrouwe Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers
 6. Beschermvrouwe Bond van Nederlandse Architecten / Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
 7. Beschermvrouwe Dutch Caribbean Nature Alliance
 8. Beschermvrouwe Floriade 2012
 9. Beschermvrouwe HVO-Querido
 10. Beschermvrouwe Geschiedkundige Vereniging Die Haghe
 11. Beschermvrouwe Geschiedkundige Vereniging Oranje-Nassau
 12. Beschermvrouwe Johanna Kinderfonds
 13. Beschermvrouwe Karel Doormanfonds
 14. Beschermvrouwe Koning Willem Fonds, Londen
 15. Beschermvrouwe Koninklijk Fries Genootschap voor Geschiedenis en Cultuur
 16. Beschermvrouwe Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI)
 17. Beschermvrouwe Koninklijk Mannenkoor Die Haghe Sanghers
 18. Beschermvrouwe Koninklijk Nederlands Zangersverbond
 19. Beschermvrouwe Koninklijk Oudheidkundig Genootschap Amsterdam
 20. Beschermvrouwe Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen Bronbeek
 21. Beschermvrouwe Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen
 22. Beschermvrouwe Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten
 23. Beschermvrouwe Koninklijke Amsterdamsche Roei- en Zeilvereniging De Hoop
 24. Beschermvrouwe Koninklijke Bond van Zang- en Oratoriumverenigingen
 25. Beschermvrouwe Koninklijke Coöperatie Rundveeverbetering Delta
 26. Beschermvrouwe Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde
 27. Beschermvrouwe Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde Diligentia
 28. Beschermvrouwe Koninklijke Marechaussee
 29. Beschermvrouwe Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
 30. Beschermvrouwe Koninklijke Nederlandse Bond van Oud-Onderofficieren
 31. Beschermvrouwe Koninklijke Nederlandse Vereniging Avicultura
 32. Beschermvrouwe Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart
 33. Beschermvrouwe Koninklijke Nederlandse Zeil- en Roeivereeniging Muiden
 34. Beschermvrouwe Koninklijke Nederlandse Redding-Maatschappij
 35. Beschermvrouwe Koninklijke Roei- en Zeilvereeniging De Maas
 36. Beschermvrouwe Koninklijke Schippersvereniging Schuttevaer
 37. Beschermvrouwe Koninklijke Vereniging Het Friesch Paarden-Stamboek
 38. Beschermvrouwe Koninklijke Vereniging Ridders der Militaire Willemsorde
 39. Beschermvrouwe Koninklijke Vereniging van Eervol Ontslagen Officieren van de Nederlandse Krijgsmacht
 40. Beschermvrouwe Koninklijke Zangvereniging Mastreechter Staar
 41. Beschermvrouwe KWF Kankerbestrijding (v/h Stichting Koningin Wilhemina Fonds)
 42. Beschermvrouwe Landbouwmaatschappij Zuid-Midden-Oost
 43. Beschermvrouwe Leids Universiteits Fonds
 44. Beschermvrouwe Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap
 45. Beschermvrouwe LTO-Noord
 46. Beschermvrouwe Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
 47. Beschermvrouwe Miniatuurstad Madurodam
 48. Beschermvrouwe Nationaal Jeugd Fonds Jantje Beton
 49. Beschermvrouwe Nationale Raad voor Maatschappelijk Welzijn
 50. Beschermvrouwe Nederlands Bijbelgenootschap
 51. Beschermvrouwe Nederlandse Bond voor Plattelandsvrouwen, Vrouwen van Nu
 52. Beschermvrouwe Nederlands Comité Unicef
 53. Beschermvrouwe Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel
 54. Beschermvrouwe Nederlandse Adelsvereniging
 55. Beschermvrouwe Nederlandse Banketbakkers Ondernemers Vereniging
 56. Beschermvrouwe Nederlandse Vereniging Arti en Industriae
 57. Beschermvrouwe Oogfonds Nederland
 58. Beschermvrouwe Oorlogsgravenstichting
 59. Beschermvrouwe Oud-Limburgse Schuttersfeesten
 60. Beschermvrouwe Prinses Beatrix Fonds
 61. Beschermvrouwe Reumafonds
 62. Beschermvrouwe Schilderkundig Genootschap Pulchri Studio
 63. Beschermvrouwe Stichting Nederlandse Volksklederdrachten Collectie Koningin Wilhemina
 64. Beschermvrouwe Stichting Stamboek Ronde- en Platbodemjachten
 65. Beschermvrouwe Stichting Vluchteling
 66. Beschermvrouwe Stichting Zorg en Bijstand
 67. Beschermvrouwe Vereeniging Nederlands Historisch Scheepvaart Museum
 68. Beschermvrouwe Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis
 69. Beschermvrouwe Vereniging Arti en Industriae
 70. Beschermvrouwe Vereniging Gelre
 71. Beschermvrouwe Vereniging Het Nederlands Kankerinstituut
 72. Beschermvrouwe Vereniging Koninklijke Nederlandsche Heide Maatschappij
 73. Beschermvrouwe Vereniging Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs
 74. Beschermvrouwe Vereniging Rembrandt
 75. Beschermvrouwe Vereniging voor Direkte Medische Hulp in de Derde Wereld Simavi
 76. Beschermvrouwe Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis
 77. Beschermvrouwe Young Women’s Christian Association
 78. Beschermvrouwe Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie

Bron: www.koninklijkhuis.nl, rvd.

ComputerComputer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *