De volgorde waarin onderscheidingen worden gedragen


  A. Ridderorden en vergelijkbare onderscheidingen
 • 1 Militaire Willems-Orde
 • 1.1 Ridder Grootkruis (ridder der 1e klasse)
 • 1.2 Commandeur (ridder der 2e klasse)
 • 1.3 Ridder (ridder der 3e klasse)
 • 1.4 Ridder (ridder der 4e klasse)
 • 2 Kruis voor Moed en Trouw
 • 3 Eresabel
 • 4 Verzetskruis
 • 5 Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon in goud
 • 6 Orde van de Nederlandse Leeuw
 • 6.1 Ridder Grootkruis
 • 6.2 Commandeur
 • 6.3 Ridder
 • 7 Orde van Oranje-Nassau
 • 7.1 Ridder Grootkruis
 • 7.2 Grootofficier
 • 7.3 Commandeur
 • 7.4 Officier
 • 7.5 Ridder
 • 7.6 Lid
 • 7.7 Eremedaille, verbonden aan de Orde, in goud
 • 7.8 Eremedaille, verbonden aan de Orde, in zilver
 • 7.9 Eremedaille, verbonden aan de Orde, in brons

  B. Huisorden

 • 8 Huisorde van de Gouden Leeuw van Nassau (Ridder)
 • 9 Huisorde van Oranje
 • 9a Huisorde van Oranje
 • 9a.1 Grootkruis
 • 9a.2 Groot Erekruis (Commandeur)
 • 9a.3 Erekruis (Officier)
 • 9b Kruis van Trouw en Verdienste van de Huisorde van Oranje
 • 9b.1 in goud
 • 9b.2 in zilver
 • 9c.1 Eremedaille voor Voortvarendheid en Vernuft
 • 9c.2 Eremedaille voor Kunst en Wetenschap
 • 9d Kroonorde
 • 9d.1 Grootkruis (vroeger: Groot-Erekruis)
 • 9d.2 Groot Erekruis met plaque (vroeger: Grootofficier)
 • 9d.3 Groot Erekruis (vroeger: Commandeur)
 • 9d.4 Erekruis met rozet (vroeger: Erekruis)
 • 9d.5 Erekruis (vroeger: Ridder)
 • 9d.6 Eremedaille in goud
 • 9d.7 Eremedaille in zilver
 • 9d.8 Eremedaille in brons

  C. Overige onderscheidingen voor verdiensten en herinneringsonderscheidingen

 • 10 De Eervolle Vermelding
 • 11 Bronzen Leeuw
 • 12 Verzetsster Oost-Azië
 • 13 Bronzen Kruis
 • 14 Kruis van Verdienste
 • 15 Vliegerkruis
 • 16 Erepenning voor Menslievend hulpbetoon
 • 16.1 in zilver
 • 16.2 in brons
 • 17 Medaille van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut
 • 17.1 in goud
 • 17.2 in zilver
 • 18 De Ruytermedaille
 • 18.1 in goud
 • 18.2 in zilver
 • 18.3 in brons
 • 19 Erepenning voor Verdiensten jegens Openbare Verzamelingen (Museummedaille)
 • 19.1 in goud
 • 19.2 in zilver
 • 19.3 in brons
 • 20 Onderscheidingsteken ter erkenning van uitstekende daden bij watersnood verricht (Watersnoodmedaille)
 • 20.1 in zilver
 • 20.2 in brons
 • 21 Medaille van het Rode Kruis (Regeringsmedaille)
 • 22 Erkentelijkheidsmedaille
 • 22.1 In zilver
 • 22.2 In brons
 • 23 Ereteken voor Verdienste
 • 23.1. In goud
 • 23.1. In zilver
 • 24 Ereteken voor Belangrijke Krijgsbedrijven (Expeditiekruis)
 • 25 Lombokkruis
 • 26 Oorlogsherinneringskruis
 • 27 Verzetsherdenkingskruis
 • 28 Ereteken voor Orde en Vrede
 • 29 Nieuw-Guinea Herinneringskruis
 • 30 Mobilisatie-Oorlogskruis
 • 31 Kruis voor Recht en Vrijheid
 • 32 Herinneringsmedaille VN-Vredesoperaties
 • 33 Herinneringsmedaille Multinationale Vredesoperaties
 • 34 Herinneringsmedaille Vredesoperaties
 • 35 Herinneringsmedaille voor Humanitaire Hulpverlening bij Rampen (vroeger genaamd: Herinneringsmedaille Rampenbrigade)
 • 36 Kosovo-medaille
 • 37 Onderscheidingsteken voor Langdurige Dienst als Officier (Officiersdienstkruis)
 • 38 Onderscheidingsteken voor Langdurige en Trouwe Dienst (Trouwe Dienst Medaille)
 • 38a. In goud
 • 38b. In zilver
 • 38c. In brons
 • 39 Onderscheidingsteken voor trouwe dienst bij de Militaire (Marine) Kustwacht voor vrijwillig dienende militairen beneden de rang van officier
 • 39a. In goud
 • 39b. In zilver
 • 39c. In brons
 • 40 Vrijwilligersmedaille Openbare Orde en Veiligheid (vroeger genaamd: Vrijwilligersmedaille)
 • 41 Inhuldigingsmedaille 1898
 • 42 Huwelijksmedaille 1901
 • 43 Herinneringsmedaille 1926
 • 44 Herinneringsmedaille Erewacht 1933
 • 45 Huwelijksmedaille 1937
 • 46 Inhuldigingsmedaille 1948
 • 47 Herinneringsmedaille 1962
 • 48 Huwelijksmedaille 1966
 • 49 Inhuldigingsmedaille 1980
 • 50 Medaille bezoek aan de Nederlandse Antillen 1980
 • 51 Huwelijksmedaille 2002
 • 52 Herinneringsmedaille Buitenlandse bezoeken
 • 53 Herinneringspenning van de Tweede Haagse Vredesconferentie in 1907
 • 54 Ereteken Meester-Scherpschutter (Koninklijke Marine)
 • 55 KNIL-onderscheidingen
 • 55a Vaardigheidsmedaille KNIL
 • 55b Schietprijsster
 • 56 Herdenkingspenning komst Ambonezen naar Nederland (Rietkerk-penning)
 • 57 Marinemedaille
 • 58 Landmachtmedaille
 • 59 Herinneringsmedaille Vrijwillige Politie 1948-1998

  D. Erkende (ridderlijke) orden

 • 60 Souvereine Militaire Orde van Malta
 • 61 Johanniter Orde in Nederland
 • 62 Ridderlijke Duitse Orde, Balije van Utrecht
 • 63 Orde van de Gouden Ark
 • 63a. Commandeur
 • 63b. Officier
 • 63c. Ridder

  In aanvulling op bovengenoemde onderscheidingen kunnen achtereenvolgens worden gedragen:

 • E. Onderscheidingen van Nederlandse particuliere organisaties, zoals de medaille van het Carnegie Heldenfonds en het Vierdaagsekruis;

 • F. Onderscheidingen van internationale organisaties zoals de Verenigde Naties;

 • G. Buitenlandse onderscheidingen (in de volgorde van de graden van hoog naar laag; bij meerdere onderscheidingen in dezelfde graad wordt de alfabetische volgorde van de Franse benamingen van de desbetreffende landen aangehouden; bij meerdere onderscheidingen in eenzelfde graad van een bepaald land, wordt de in dat land gebruikelijke rangorde aangehouden).


Bron: Kanselarij der Nederlandse orden.

ComputerComputer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *