De Europese verdragen


  • 1951: Verdrag van Parijs, getekend in Parijs op 18 april 1951 en in werking getreden op 10 augustus 1952. Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal.
  • 1957: Verdragen van Rome, getekend in Rome op 25 maart 1957 en in werking getreden op 1 januari 1958. Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap en Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie.
  • 1967: Fusieverdrag. De drie gemeenschappen beschikken over gemeenschappelijke instellingen, één Raad van ministers en één Commissie.
  • 1986: Europese Akte, getekend in Luxemburg op 17 februari 1986 en in werking getreden op 1 juli 1987. Aanvullingen en wijzigingen op de bestaande verdragen.
  • 1992: Verdrag van Maastricht, getekend in Maastricht op 7 februari 1992 en in werking getreden op 1 november 1993. Verdrag betreffende de Europese Unie.
  • 1997: Verdrag van Amsterdam, getekend in Amsterdam op 18 juni 1997 en in werking getreden op 1 mei 1999. Met het Verdrag krijgt het Europese Parlement op meer terreinen medewetgevende bevoegdheid.
  • 2000: Verdrag van Nice, op 11 december 2000 werd het politiek akkoord gesloten en op 26 februari 2001 werd het getekend. Het Verdrag is op 1 februari 2003 inwerking getreden. Het is een gehele herziening van de bepalingen over nauwere samenwerking in het EG-Verdrag.

Bron: Steemers.

ComputerComputer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *