De twaalf apostelen van de SDAP

Op 26 augustus 1894 werd in Zwolle door twaalf socialisten de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij opgericht, een van de voorlopers van de PvdA. Hun oproep luidde: ‘Sluit u aaneen en helpt ons een Partij te stichten, die zich voor haar vaandel niet schaamt, in welke wij met moed, lust en kracht zullen strijden voor de verwezenlijking onzer dierbare beginselen. Tussen haakjes staat de leeftijd van de oprichters.


 1. L. Cohen (30), winkelier
 2. J.A. Fortuyn (39), klerk
 3. A.H. Gerhard (36), schoolhoofd
 4. F. van der Goes (35), schrijver
 5. W.P.G. Helsdingen (44), tapijtwever
 6. H. van Kol (42), ingenieur
 7. H. Polak (26), diamantbewerker
 8. J.H. Schaper (26), schildersknecht
 9. H. Spiekman (20), typograaf
 10. P.J. Troelstra (34), advocaat
 11. H.H. van der Vegt (30), onderwijzer
 12. W.H. Vliegen (32), typograaf

ComputerComputer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *