Europese verkiezingen 2004

De Europese verkiezingen gescand op ‘gekke standpunten’ van de partijen.


 • CDA: In de Europese Grondwet moet een verwijzing naar de joods-christelijke
  traditie van de Europese Unie komen.

 • VVD: De EU moet binnen 24 uur na het uitbreken van een virus effectieve
  maatregelen nemen tegen verspreiding van het virus.

 • PvdA: De voorzitter van de Europese Commissie wordt in de toekomst rechtstreeks
  door Europese burgers gekozen.

 • GroenLinks: Jongeren krijgen een rol bij het agenderen van Europese wetsvoorstellen.

 • LPF: Bij de Economische Unie die ons voor ogen staat past geen Europees
  parlement.

 • SP: We hebben niet de aspiratie om het sterkste economische blok van de wereld
  te worden.

 • SGP/CU: Keurmerken voor websites zijn noodzakelijke middelen in het streven naar een
  verantwoord gebruik van Internet door kinderen.

 • D66: 9 mei moet een officiële Europese feestdag worden.

 • Partij voor de Dieren: Kalveren moeten na de geboorte bij hun moeder blijven en hebben recht op
  moedermelk.

 • Partij van het Noorden: De Partij voor het Noorden is voorstander van een snelle aanleg van een
  brugverbinding over de Eems tussen Delfzijl en de Knock voor fiets-, auto en
  spoorverkeer met daarop aansluitend goede verbindingen naar Groningen en
  Emden.

 • Respect.nu: Rokers hebben ook rechten, maar die worden op dit moment volkomen genegeerd.
  Wat ons betreft moet de Tabakswet minder scherp worden en daarom zijn wij
  voorstander van een correctief referendum over dit onderwerp.

 • Nieuw Rechts: Nieuw Rechts wil in ieder geval laten onderzoeken of herinvoering van de
  gulden een reële optie is. Afhankelijk van de uitkomst van dat onderzoek,
  zal het volk door middel van een referendum mogen bepalen of het de euro wil
  behouden of niet.

 • Europa Transparant: Europa Transparant schat dat op dit moment bijna 1/3 van het totale budget
  verkeerd wordt uitgegeven. Standpunt van Europa Transparant is daarom: Geen
  extra geld naar Brussel voordat de verspillingen aan het licht zijn gebracht
  en het bestaande budget op een verantwoorde wijze wordt uitgegeven.

 • Leefbaar Europa: Met als aanleiding de discussie over het dragen van hoofddoekjes en andere
  religieuze symbolen in openbare functies gaan wij een respectvolle
  maatschappelijke discussie stimuleren over publieke sexuitingen.

 • Democratisch Europa: Het Europees Parlement moet worden verkozen middels Europese
  verkiezingslijsten van Europese partijen.

Bron : Edgar van der Kolk – Op zoek naar Europa.

ComputerComputer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *