Kabinet Balkenende I

Het kabinet-Balkenende I is 16 oktober 2002 gevallen. Het kabinet heeft 87 dagen geregeerd.


  Ministers
 • Algemene Zaken: Jan Peter Balkenende, CDA (premier)
 • Binnenlandse Zaken: Johan Remkes, VVD (vice-premier)
 • Buitenlandse Zaken: Jaap de Hoop Scheffer, CDA
 • Defensie: Henk Kamp, VVD
 • Economische Zaken: Hans Hoogervorst, VVD
 • Financiën: Hans Hoogervorst, VVD
 • Justitie: Piet Hein Donner, CDA
 • Landbouw: Kees Veerman, CDA
 • Onderwijs: Maria van der Hoeven, CDA
 • Sociale Zaken: Aart Jan de Geus, CDA
 • Verkeer en Waterstaat: Roelf de Boer, LPF
 • Volksgezondheid: Roelf de Boer, LPF
 • Volkshuisvesting: Henk Kamp, VVD
 • Vreemdelingenbeleid en Integratie: Hilbrand Nawijn, LPF

  Staatssecretarissen

 • Defensie: Cees van der Knaap, CDA
 • Duurzame ontwikkeling en Milieu: Pieter van Geel, CDA
 • Economische Zaken: Joop Wijn, CDA
 • Emancipatie en Familiezaken: Khee Liang Phoa, LPF
 • Europese Zaken: Atzo Nicolaï, VVD
 • Financiën: Steven van Eijck, LPF
 • Landbouw: Berend Jan Odink, LPF
 • Media en Cultuur: Cees van Leeuwen, LPF
 • Onderwijs: Anette Nijs, VVD
 • Ontwikkelingssamenwerking: Agnes van Ardenne
 • Openbare Orde: Rob Hessing, LPF
 • Verkeer en Waterstaat: Melanie Schultz van Hagen, VVD
 • Welzijn, Sport: Clémence Ross, CDA
 • Werkgelegenheid: Mark Rutte, VVD

ComputerComputer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *