Kabinet Balkenende III


  Ministers
 • Algemene Zaken: Jan Peter Balkenende, CDA (premier)
 • Binnenlandse Zaken: Johan Remkes, VVD (vice-premier)
 • Bestuurlijke vernieuwing en Koninkrijksrelaties: Atzo Nicolaï, VVD
 • Buitenlandse Zaken: Ben Bot, CDA
 • Defensie: Henk Kamp, VVD
 • Economische Zaken: Joop Wijn, CDA
 • Financiën: Gerrit Zalm, VVD
 • Justitie en Vreemdelingenzaken: mr. E.H.M. Hirsch Ballin, CDA
 • Landbouw: Cees Veerman, CDA
 • Onderwijs: Maria van der Hoeven, CDA
 • Sociale Zaken: Aart Jan de Geus, CDA
 • Verkeer en Waterstaat: Karla Peijs, CDA
 • Volksgezondheid: Hans Hoogervorst, VVD
 • Volkshuisvesting: dr. P. Winsemius, VVD
 • Integratie en Jeugdzaken, Preventie en Reclassering (deel van de Justitie-portefeuille): Rita Verdonk, VVD
 • Ontwikkelingssamenwerking: Agnes van Ardenne, CDA

  Staatssecretarissen

 • Buitenlandse Handel: Karien van Gennip, CDA
 • Cultuur, ICT: minister Maria van der Hoeven, CDA, neemt deze taak waar
 • Defensie: Cees van der Knaap, CDA
 • Duurzame ontwikkeling en Milieu: Pieter van Geel, CDA
 • Europese Zaken: geen staatssecretaris voor deze post
 • Financiën: geen staatssecretaris voor deze post
 • Onderwijs: Bruno Bruins, VVD
 • Sociale Zaken: Henk van Hoof (VVD)
 • Verkeer en Waterstaat: Melanie Schultz van Hagen, VVD
 • Welzijn, Medische Ethiek en Sport: Clémence Ross, CDA

ComputerComputer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *