Kabinet Balkenende IV

Het kabinet-Balkenende IV is 20 februari 2010 gevallen. Het kabinet heeft 781 dagen geregeerd.


  Ministers
 • Algemene Zaken: Jan Peter Balkenende, CDA (premier)
 • Financiën: Wouter Bos, PvdA (vice-premier)
 • Jeugd en Gezin: André Rouvoet, ChristenUnie (vice-premier)
 • Buitenlandse Zaken: Maxime Verhagen, CDA
 • Ontwikkelingssamenwerking: Bert Koenders, PvdA
 • Justitie: Ernst Hirsch Ballin, CDA
 • Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: Guusje ter Horst, PvdA
 • Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: Ronald Plasterk, PvdA
 • Defensie: Eimert van Middelkoop, ChristenUnie
 • Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: Jacqueline Cramer, PvdA
 • Wonen, Wijken en Integratie: Eberhard van der Laan, PvdA
 • Verkeer en Waterstaat: Camiel Eurlings, CDA
 • Economische Zaken: Maria van der Hoeven, CDA
 • Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: Gerda Verburg, CDA
 • Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Piet Hein Donner, CDA
 • Volksgezondheid, Welzijn en Sport: Ab Klink, CDA

  Staatssecretarissen

 • Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Jetta Klijnsma, PvdA
 • Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (belast met primair onderwijs en kinderopvang): Sharon Dijksma, PvdA
 • Europese Zaken: Frans Timmermans, PvdA
 • Justitie: Nebahat Albayrak, PvdA
 • Volksgezondheid, Welzijn en Sport: Jet Bussemaker, PvdA
 • Economische Zaken: Frank Heemskerk, PvdA
 • Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (voor voortgezet en beroepsonderwijs): Marja van Bijsterveldt, CDA
 • Financiën: Jan Kees de Jager, CDA
 • Defensie: Jack de Vries, CDA
 • Binnenlandse Zakenen Koninkrijksrelaties: Ank Bijleveld, CDA
 • Verkeer en Waterstaat: Tineke Huizinga, ChristenUnie

ComputerComputer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *