Volksliederen uit de provincie

Brabant heeft zelfs twee niet officiele liederen en Twente heeft net als West Zeeuws Vlaanderen zijn eigen volkslied.


 • Brabant (niet officieel):
  ‘Brabant, ik zing van je groene gouwen,
  goudgeel kleurt zich de hei met de brem’
  en: ‘Dan moet ik zingen van mijn Brabant,
  waar toch eens mijn wiegske stond’

 • Brabant, Hertog Jan (niet officieel):
  ‘Toen de Hertog Jan kwam varen, te peerd
  parmant, al triumfant, na zevenhonderd jaren
  in dit edel Brabants land
  Harba lorifa zong de Hertog, Harba lorifa’

 • Drenthe:
  ‘Ik heb u lief, mijn heerlijk landje
  mijn enig Drentheland
  ik min de eenvoud in uw schoonheid
  ‘k heb u mijn hart verpand’

 • Flevoland:
  ‘Waar wij steden doen verrijzen
  op de bodem van de zee,
  onder Hollands wolkenhemel
  tellen wij als twaalfde mee’

 • Friesland:
  ‘Frysk bloed, tsjoch op!
  Wol no ris brûze en siede
  in bunzje troch ús ieren om!
  Flean op! Wy sjonge it bêste lân fan d’ierde
  it Fryske lân fol eare en rom’

 • Gelderland:
  ‘Gelders dreven zijn de mooiste
  in ons dierbaar Nederland!
  Vette klei-, en heidegronden
  beken, bos en heuvelrand’

 • Gelderland (niet officieel):
  ‘Waar der beuken breede kronen
  Ons heur koele schaduw biên
  Waar we groene dennebosschen,
  Paarse heidevelden zien’

 • Groningen:
  ‘Van Lauwerszee tot Dollard tou
  van Drenthe tot aan ’t wad
  doar gruit, doar bluit ain wonderlaand
  rondom ain wondre stad’

 • Limburg:
  ‘Waar in ’t bronsgroen eikenhout,
  ’t nachtegaaltje zingt
  over ’t malse korenveld ’t lied des leeuweriks klinkt
  waar de hoorn der herders schalt,
  langs der beekjes boord
  daar is mijn vaderland, Limburgs dierbaar oord!’

 • Noord-Holland:
  ‘Noord-Holland, ik hou van je molens,
  je wei, je bollen in talloze kleuren
  je prachtige bloemen in ’t voorjaar in mei,
  in honderden tinten en geuren’
  en: ‘Noord-Holland, mijn Holland,
  wat ben je toch mooi!’

 • Overijssel:
  ‘Aan de rand van Hollands gouwen
  over brede IJsselstroom
  ligt daar, lieflijk om ’t aanschouwen
  Overijssel fier en vroom’

 • Twente:
  ‘Er ligt tussen Dinkel en Regge een land
  ons schone en nijvere Twente
  het land van de arbeid, het land der natuur
  het steeds onvolprezene Twente’

 • Utrecht:
  ”k Min uw bos en lustwarand
  ’n eigen stempel draagt uw landschap:
  plas, rivier of heid’en zand,
  weid’en bongerd, bont verscheiden,
  Utrecht, hart van Nederland!’

 • Zeeland:
  ‘Geen dierber’plek voor ons op aard
  geen oord ter wereld meer ons waard’
  en: ‘waar klinkt des leeuwen forse stem:
  ik worstel moedig en ontzwem’

 • Zuid-Holland:
  ‘Zuid-holland met je weiden en ’t grazend
  vee, je molens, je duinen, strand en je zee’
  en: ‘aan jou, o Zuid-Holland, mijn heerlijk land,
  mij heerlijk land aan jou, o Zuid-Holland heb ik
  mijn hart verpand’

 • Zeeuws Vlaanderen:
  ‘Van d’Hee tot Hontenisse, van Hulst tot aan Cadzand
  dat is ons eigen landje maar een deel van Nederland’
  Bron: o.a. Jacques Klöters, In die grote stad Zaltbommel. Liedjes van school club en kamp, 1998 en Wie, wat, waar. Jaarboek, 1957 en provinciebesturen.

ComputerComputer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *