De Tilburgse taal is lekker kort

De Tilburgse taal is lekker kort

Tilburgs houden van kort. Dus ook in de taal. Geloofd u ons niet? Kijk maar eens naar onderstaande lijst. Daaruit blijkt: De Tilburgse taal is lekker kort!

De Tilburgse taal is lekker kort

Tilburgs <=> Nederlands
de onderstreepte lettergreep is in de hoogte of de lengte benadrukt;
na
begint een van het voorgaande (ruim) afwijkende betekenis.
kèn <=> dit behoort tot de mogelijkheden.
ge wit mar nôôt <=> daarover kan ik u geen enkele zekerheid bieden.
ge wit ôôt nôôt nie <=> als ik zou kunnen voorspellen, stond ik wel op de kermis.
wè? <=> zou u dat eens willen herhalen?
dènk (nie) <=> zulks ben ik geenszins van plan.
dènkte?
dè? / zôddè?
<=> ligt dat in een op de realiteit gebaseerde lijn van verwachtingen?
gemak zat <=> hiermee denk ik geen problemen te ondervinden.
heu? <=> hetgeen u mij nu vertelt, verbaast mij ten zeerste.
dès sund / dès sund <=> dit wordt door mij als bijzonder spijtig ervaren.
dès euwege sund <=> de implikaties van zó’n tegenslag zijn nauwelijks te bevroeden.
ôh jao? <=> deze informatie is totaal nieuw voor mij.
dòr wee’k niks van
dès mèn nie vertèld
<=> dat kunt u wel beweren, maar daarover heeft mij totaal niks bereikt, daarover ben ik in het geheel niet ingelicht.
doededè dikkels? <=> mogen we veronderstellen dat u dit vaker doet?
ach klûtje <=> ik zou je hiermee graag van dienst zijn, liefje.
tis <=> het leven van een tilburger gaat niet over rozen.
meudedè? <=> ligt dat binnen het kader van uw bevoegdheden?
meepussaant <=> wilt u dat zo spoedig mogelijk doen?
naa! <=> ik sta er op dat hier vaart achter gezet wordt.
, jao war? <=> u heeft gelijk, zo stel ik mij dat ook precies voor.
nie nèè <=> daar deugt helemaal niks van • daar wil ik niets van weten.
dès nie <=> dat heeft u dan mooi verkeerd gehoord • daar klopt niets van.
nôôt nie <=> zoiets is voor mij een kompléte onmogelijkheid.
amme nôôt nie <=> voor zoiets zal ik mij nóóít laten lenen/gebruiken.
(dès) nie waor <=> u moet niet naar lasterpraat luisteren • daar deugt écht he-le-maal niets van • hoe kan iemand u zulke onzin toch verteld hebben.
himmòl nie <=> zoiets kan ik met geen mógelijkheid gezegd hebben • volgens mij, bescheiden als ik ben, is het tegendeel nog éérder waar.
(dè) gao nie <=> ik kan mij bij dat verschijnsel onmogelijk iets voorstellen en ik heb een uitermate ruime fantasie.
gao naa (gaa) <=> volgens mij belazert u de boel behoorlijk.
gullie ammòl <=> dit betreft de gehele gemeenschap (iedereen, op mij na dan dus).
(ééj,) de balle <=> deze samenwerking is zó overduidelijk gedoemd om te mislukken, daar gaan we verder dan ook maar geen woorden aan vuilmaken.
kwôt kôs <=> ik zou u hiermee graag van dienst zijn.
bèttie? <=> heeft u hiermee moeite, bent u hier huiverig voor?
dès fèèn <=> daar zult u zeer voorzichtig mee moeten zijn.
dès fèèn <=> ik hoop dat u er gelukkig mee wordt.
wèn kèènd <=> wat een kinderachtig gedrag vertoont die persoon.
hèùp / hèùperd <=> volgens mij is uw gedrag helemaal niet oprecht.
braojer(d) <=> ik heb niet het idee, dat ik van u iets wijzer word.
kwôsse begôsse <=> voor mij heeft het wachten lang genoeg geduurd; begin maar.
den dieje, nie? <=> het gaat u alleen maar om het geld, als ik mij niet vergis.
naa’st zat
naa‘st zat
<=> ik heb er genoeg van, u steeds hetzelfde uit te (moeten) leggen.
efkes dan <=> i.v.m. ’n andere afspraak kan ik maar kort blijven.
(vèùl) fiep <=> u krijgt zonder goede reden een voorkeursbehandeling.
gaoperd <=> dan had u maar beter uit moeten kijken •
zelden heb ik zo’n idioot/uilskuiken/sufkop/… gezien.
hou’t oewe meule <=> je ratelt als ’n tandwiel, maar er zit geen zinnig woord bij •
hou toch je kop, randdebiel in vierkwartsmaat.
maaaawerd <=> het klinkt heel fantasierijk, maar wijzer zullen we niet van je worden.
blèndaos <=> let toch eindelijk eens een beetje op, dan knal je niet overal tegenop.
ut gòj
ut gao wèl
z’n géng(u)ske
<=> dit zijn natuurlijk geen optimale omstandigheden •
zelfs ’n blinde kan zien, dat ’t uitzonderlijk slecht met me gaat.
hèrs en geens
hèrs en gins
<=> volgens mij leidt dit alleen tot heen en weer rijden.
hòst (aaf)
bekaant (klaor)
<=> nog even doorbijten, dan is de klus geklaard.
wèn kwèèk <=> dat is nu iemand die alleen maar schreeuwen kan.
‘kzie’t nie
(dè) zie’k nie
<=> dat zult u moeten verduidelijken • dat is onbegrijpelijk.
witte gè’t <=> u mag gerust met de oplossing komen.
hè’k de lengte? <=> word ik daartoe (door u) in de gelegenheid gesteld? •
u weet zeker dat u mij het héle verhaal laat vertellen?
unne kwak gekwèèk <=> het blijft een hoop gebakken lucht (hoe hard u ook roept).
kwèèkende kwakbòl <=> iemand die bekend staat om luidkeels verkondigde onzin.
(vurrèkte) kwatserd <=> u verkondigt grote onzin, ondanks de moeilijke woorden die u gebruikt (vooral -maar niet uitsluitend- van toepassing op burgemeester en wethouders).
nèè gij <=> in plaats van anderen te beschuldigen, zou u ook eens naar uzelf kunnen kijken
‘kwô ‘kwies wè ‘kwô <=> het is vergimmes moeilijk om daar een keuze in te maken.
me gaon mèrte <=> we gaan een stevig inventariserend onderzoek uitvoeren.
nukt nie <=> geloof me nou, dat maakt echt helemaal niets uit.
ôôt <=> dat zou zeer goed mogelijk best wel eens kunnen gebeuren.
nie pitse <=> het eten van kleine hapjes wordt niet op prijs gesteld (zeker niet als het met de hand van de schaal gebeurt in plaats van met het juiste bestek van het eigen bord).
pròt deur <=> het is vervelend dat u steeds zo vreselijk uitweidt.
nie klèppe <=> wij hopen dat u dit embargo zult eerbiedigen.
zullie <=> het is onbekend wie hiervoor verantwoordelijk is / zijn.
wèljot / jot <=> okee, vooruit, ik zal voor deze (éne) keer akkoord gaan.
koekwaus <=> wij denken dat u zich op een aantal bijzonder vreemde ideeën baseert.
appetjoek <=> volgens mij bent u zich niet helemaal van de realiteit bewust.
zède blèènt?
zède gè blènt?
<=> begrijpt u helemaal niet waar dit over gaat?
wèès wòrre? – gij? –
in d’n hoochaatie?
<=> In het reuzenrad kun je wel ver over de stad kijken, maar veel wijsheid zul jij daar niet vinden, of dacht je nou echt van wel?
naajt‘m / pèèrt‘m <=> als u slim bent, vertrekt u van hier zo snel u kunt, of snéller.
jankerd <=> het is duidelijk dat u niet tegen deze situatie bent opgewassen.
nie klôôte <=> wij gaan ervanuit dat u zich verantwoordelijk zult gedragen.
wèn klûtjes <=> tegen een aanval uit die richting heb ik geen enkele verdediging.
gèt gin licht <=> u verplaatst zich in een vervoermiddel zonder deugdelijke verlichting.
toe teej toe haj bèm <=> u kunt het zo gek niet bedenken, of hij had het bij zich, zelfs thee zat in z’n bagage.
nèrregraant <=> dat is niet te vinden, al stuurt u er het hele politiekorps op uit, alsof ik zelf niet weet waar ik het moet zoeken.
(mar) nòdderaand <=> als alles achter de rug is • achteraf de onnozelaar uithangen •
de twijfels komen altijd pas als er niks meer aan te doen is.
aorig
(in: wènnun aorige)
<=> dat is iemand met wie ik niet alteveel te maken wil hebben • hartstikke “belaojtòffeld” is-ie misschien niet, maar ’n steekje los, of twee, dát zeker wel …
aorig
(in: wèn aorig ding)
<=> … daarentegen zou ik met die jongedame graag heel veel tijd, heel intensief door willen brengen (maar dat moet je d’r niet vertellen, want ze is zó verlegen).
intje van ginne kaant <=> die heeft het zo hoog in de kop, komt vast uit een fabrikantennest • die komt van over het spoor, heeft meer praatjes/geld dan verstand.
wèl <=> daarmee slaat u de spijker precies op de kop.
ôk nie ôk nie ôk nie <=> ik ben het hartgrondig met u eens, het zou voor mij ook niks zijn.
(dè) hèk in overèntie <=> maak je niet druk, neem gerust mee, dat gebruik ik nooit meer, zou het anders tóch weg doen.
witte wèl witte nie <=> u zult daar zelf ook wel wat ervaring mee hebben, of ik moet me héél sterk vergissen. (dat dít nóg korter kan, bewijst het amériekengliesj met z’n “ya know”-gesnauw zonder ruimte voor twijfel, ongenuanceerd volk – en die ongeïnteresseerdheid in dat “wo-eve” – gruwel.)

Bron: De Proefpers

ComputerComputer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *