Een tot en met tien


  1. eendagsvlieg
  2. tweestromenland
  3. driehoeksverhouding
  4. vierkantsvergelijking
  5. vijfvingerkruid
  6. zeswekenboek
  7. zevenmijlslaarzen
  8. achtuurjournaal
  9. negenpuntscirkel
  10. tienvingersysteem

Bron: Corriejanne Timmers, Taalkalender, 1998.

ComputerComputer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *