Veel voorkomende Germanismen

Germanisme Duits Nederlands
Autobaan Autobahn Autosnelweg
Beduidend Bedeutend Belangrijk, aanmerkelijk
Begeesterd Begeistert Geestdriftig, enthousiast
Bemerking Bemerkung Op- of aanmerking
Dertiger jaren Dreiziger Jahre Jaren 30
Eerstens, tweedens Erstens, zweitens Ten eerste, ten tweede
Grootstad Grossstadt Grote stad
Hopelijk Hoffentlich Naar ik hoop
Levertijd Lieferzeit Leveringstijd
Middels Mittels Door middel van
Noodwendig Notwendig Nodig, noodzakelijk
Omleiding Umleitung Wegomlegging
Steekwoord Stichworter Trefwoord
Uitproberen Ausprobieren proberen, beproeven

Bron: o.a. Winkler Prins Jeugdencyclopedie in kleur, Amsterdam, 1980.

ComputerComputer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *