Woorden die je op twee manieren kunt lezen

Een foutje is zo gemaakt, als je de verkeerde woorden gebruikt. Dus pas op met onderstaande woorden die je op twee manieren kunt lezen.

Woorden die je op twee manieren kunt lezen

bal-kanker balk-anker
bàlletje ballètje
bom-melding bommel-ding
contrast-rijker contra-strijker
dóórbreken doorbréken
dóórdenken doordènken
dóórdringen doordríngen
dóórlichten doorlíchten
dóórlopen doorlópen
dóórsteken doorstéken
dijk-ramp dij-kramp
filmster filmstèr
kassa-lade kas-salade
karton-geval kart-ongeval
luid-op lui-dop
massage-bed massa-gebed
kwart-slagen kwarts-lagen
minis-ter mini-ster
non-actief non actief
óverdrijven overdrijven
óverkomen overkómen
óverleggen overlèggen
óverspelen overspélen
pijpe-tuitje pijp-etuitje
rol-láde ròl-lade
staats-loten staat-sloten
val-kuil valk-uil
verf-rommel ver-frommel
vloeitje vlo-eitje
vóórkomen voorkómen
vóórnaam voornáám
zee-friet zeef-riet

 

ComputerComputer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *