Alle richtingen in het Protestantisme


 • Anabaptisme/Mennonism/Wederdopers
 • Amish
 • Unie van Baptistengemeenten in Nederland
 • Vrije Baptisten Gemeenten
 • Southern Baptist Convention
 • Westboro Baptist Church
 • Strict Baptist
 • Mennonieten (Doopsgezinden in Nederland)
 • Anglicanisme, Episcopalisme en Church of Ireland
 • Katholiek Apostolische Kerk
 • Hersteld Apostolische Zendingkerk
 • Nieuw-Apostolische Kerk
 • Het Apostolisch Genootschap
 • Vereniging van Apostolische Gemeenten
 • Evangelische Kerk van de Boheemse Broeders (fusie met lutheranen)
 • Verenigde Protestantse Kerk in België
 • Contraremonstranten
 • Nederlandse Hervormde Kerk (in 2004 opgegaan in de Protestantse Kerk in Nederland)
 • Christelijke Gereformeerde Kerken
 • Gereformeerde Gemeenten in Nederland
 • Gereformeerde Gemeenten in Nederland (buiten verband)
 • Gereformeerde Kerken in Nederland (in 2004 opgegaan in de Protestantse Kerk in Nederland)
 • Gereformeerde Kerken vrijgemaakt
 • De Gereformeerde Kerken in Nederland (hersteld)
 • Voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland
 • Nederlands Gereformeerde Kerken
 • Hersteld Hervormde Kerk
 • Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland
 • Protestantse Kerk in Nederland (in 2004 ontstaan)
 • Remonstranten of Remonstrantse Broederschap
 • Neder-Duitse Gereformeerde Kerk
 • Afrikaanse Protestantse Kerk
 • Ethopische Kerk
 • Gereformeerde Kerk van Afrika of Dopperkerk
 • Neder-Duitsch Hervormde Kerk van Afrika
 • Neder-Duitse Gereformeerde Kerk in Afrika
 • Neder-Duitse Gereformeerde Sendingkerk
 • Reformed Church in Africa
 • Zionistische Kerk
 • Zionist Christian Church
 • Église réformée de France
 • Presbyterianisme
 • Hongaarse Gereformeerde Kerk
 • Congregationalisme
 • Vrije Evangelische Gemeenten
 • Darbisten (in Nederland Vergadering van gelovigen)
 • Vineyardbeweging
 • Hussieten
 • Taborieten
 • Evangelische Broedergemeente/Moravische Broeders/Hernhutters
 • Utraquisten
 • Evangelisch-Lutherse Kerk (in Nederland sinds 2004 behorend tot de PKN)
 • Evangelische Kerk van de Boheemse Broeders (fusie met calvinisten)
 • Kerk van de Nazarener
 • Leger des Heils
 • Nationale Kruisleger
 • Noorse broeders of Christelijke Gemeente Nederland
 • Pentecostalisme of Pinksterbeweging
 • Apostolische Kerk of Apostolic Church
 • Assemblies of God
 • Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (in Nederland)
 • Church of God in Christ
 • Volle Evangelie Bethel Kerk (in Nederland)
 • Church of the Four Square Gospel
 • Rafaël Nederland
 • Eternal Light Ministries
 • Victory Outreach
 • Victory Outreach Nederland
 • Ware Jezuskerk
 • Beréa Beweging
 • Capitol Worship Center
 • Destiny Church
 • Landelijk Platform van de Pinkster- en Volle Evangeliebeweging
 • Bethel Pentecostal Temple Fellowship Nederland
 • Bethel Pinksterkerk Nederland
 • Newfrontiers
 • Rafaël Nederland
 • Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten
 • Victory Outreach Nederland
 • Volle Evangelie Bethel Kerk
 • Morgenstondgroep
 • Stichting Johan Maasbach Wereldzending
 • Quakers of Genootschap der Vrienden
 • Waldenzen
 • Zevendedagsadventisme

Bron: Wikipedia.

ComputerComputer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *