Religieuze feestdagen


  Boeddhistische feestdagen

  Drie voornaamste feestdagen:
 • Magha Puja
 • Vesakha Puja
 • Asalha Puja

  Overige belangrijke feestdagen:
 • verjaardag van de Bodhisattva Avalokiteshvara
 • Ulambana
 • Abhidhamma dag
 • Anapanasati dag
 • Pavarana
 • Kathina

  Christelijke feestdagen

 • Kerstmis
 • Pasen
 • Pinksteren
 • Carnaval of vastenavond
 • Biddag voor Gewas en Arbeid (Ned.- Protestants)
 • Dankdag voor Gewas en Arbeid (Ned.- Protestants)

  Hindoeïstische feestdagen

 • Diwali of Dipavali
 • Holi-Phagwa

  Islamitische feestdagen

 • Suikerfeest
 • Offerfeest

  Joodse feestdagen

 • Jom-kippoer
 • Rosj Hasjana
 • Pesach
 • Wekenfeest
 • Loofhuttenfeest
 • Chanoeka
 • Poeriem
 • Toe Bisjwat

Bron: Wikipedia.

ComputerComputer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *