De negen zaligheden


  1. Zalig zijn de armen van geest, want hunner is het Koninkrijk der hemelen.
  2. Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden.
  3. Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven.
  4. Zalig die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.
  5. Zalig de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden.
  6. Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien.
  7. Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden.
  8. Zalig de vervolgden om der gerechtigheid wil, want hunner is het Koninkrijk der hemelen.
  9. Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil.

Bron: Jezus in de Bergrede, Mattheüs 5:3.

ComputerComputer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *