Klassennamen in het Grote vooroorlogse Roomskatholieke Seminarie

De drie laagste en de drie hoogste klassen
waren in die zin van elkaar gescheiden, dat je niet met elkaar mocht praten of aan een spel deelnemen.

Deze lijst werd ingezonden door dhr. Heitmann.


  1. Kleine Figuur
  2. Grote Figuur
  3. Grammatica

    —————–
  4. Syntaxis
  5. Poësis
  6. Rethorica

Bron: Het Kostbare van Ons Bestaan Terugblik van een Rechter – Henk Blaauw, p 18. Uitgeverij Valkhof Pers, Nijmegen.

ComputerComputer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *