Koningen van Israël en Juda en hun regeerperiodes

Alle data zijn voor Christus. De jaartallen zijn “circa” omdat de bronnen hierover niet eensluidend zijn.

Israël Juda
Saul 1020-1010
David 1010-970 David 1010-970
Salomo 970-930 Salomo 970-930
Jerobeam I 930-910 Rehabeam 930-913
Nadab 910-909 Abia(m) 913-910
Baësa 909-886 Asa 910-873
Ela 886-885 Josafat 873-848
Zimri 885 Joram 848-841
Omri 885-874 Ahazia 841
Achab 874-853 Athalia (koningin) 841-835
Ahazia 853-852 Joas 835-796
Joram 852-841 Amazia 796-791
Jehu 841-814 Azaria (Uzzia) 791-751
Joahaz 814-798 Jotham 751-735
Joas 798-781 Achaz 735-715
Jerobeam II 781-753 Hizkia 715-696
Zacharia 753 Manasse 696-641
Sallum 752 Amon 641-639
Menahem 751-741 Josia 639-609
Pekahia 741-731 Joachaz (Sallum) 609
Pekah 731 Jojakim 609-597
Hosea 731-722 Jojachin 597
Zedekia 597-586

Bron: Encarta 2001, Geschiedenis van de Oudheid en Elseviers encyclopedie van de bijbel.

ComputerComputer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *