Meest gebruikte euthanasie-methodes

Van minst tot meest ingrijpend


  1. Niet-instellen of staken van een behandeling, rekening houdend met de waarschijnlijkheid dat het levenseinde van de patiënt zou worden bespoedigd;
  2. Intensiveren van pijn- en/of symptoombestrijding, rekening houdend met de waarschijnlijkheid dat het levenseinde van de patiënt zou worden bespoedigd;
  3. Intensiveren van pijn- en/of symptoombestrijding, waarbij het bespoedigen van het levenseinde van de patiënt mede het doel was;
  4. Niet-instellen of staken van een behandeling, met het uitdrukkelijke doel het levenseinde van de patiënt te bespoedigen.
  5. Voorschrijven, verstrekken of toedienen van een middel, met het uitdrukkelijke doel het levenseinde van de patiënt te bespoedigen.


Bron: CBS 2007.

ComputerComputer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *