Meetniveaus


  • Nominaal: benoemen, bijvoorbeeld geslacht (man/vrouw)

  • Ordinaal: ordening, bijvoorbeeld rangen in het leger

  • Interval: eenheden met gelijke intervallen, bijvoorbeeld temperatuur in Celsius

  • Ratio: intervallen met een absoluut nulpunt, bijvoorbeeld lengte in meter

Bron: Wikipedia.

ComputerComputer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *