De Commissarissen van de Koningin in Friesland


 • 1814: Jhr. Mr. I. Aebinga van Humalda
 • 1826: J.A. Baron van Zuylen van Nijevelt
 • 1840: M.P.D. Baron van Sytzama
 • 1848: jhr. Mr. J.E. van Panhuys
 • 1878: mr. B.Ph. Baron van Harinxma thoe Slooten
 • 1909: mr. P.A.V. Baron van Harinxma thoe Slooten
 • 1945: mr. A.W. Haan (waarnemend commissaris der Koningin)
 • 1945: mr. H.P. Linthorst Homan
 • 1970: mr. H. Rijpstra
 • 1982: H. Wiegel
 • 1994-1998: L. Hermans
 • 1999-2008: drs. E.H.T.M. Nijpels
 • 2008: J.A. Jorritsma

Bron: Steemers.

ComputerComputer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *