De secretarissen-generaal van de ministeries


 • Algemene Zaken: Richard van Zwol (sinds april 2007)
 • Binnenlandse Zaken: Jan-Willem Holtslag (sinds 6 oktober 2000)
 • Buitenlandse Zaken: Ph. De Heer (sinds juli 2005)
 • Defensie: Ton Annink (sinds 16 januari 2003)
 • Economische Zaken: Chris Buijink (sinds 23 februari 2007)
 • Financiën: Ronald Gerritse (sinds 1 maart 2003)
 • Justitie: Joris Demmink (sinds 1 november 2002)
 • Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: André van der Zande (sinds mei 2007)
 • Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: Koos van der Steenhoven (sinds 1 september 2003)
 • Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Maarten Ruys (sinds 7 juli 2003)
 • Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: Hans van der Vlist (sinds februari 2007)
 • Verkeer en Waterstaat: Wim Kuijken (sinds 1 april 2007)
 • Volksgezondheid, Welzijn en Sport: G. van Maanen (sinds april 2007)

Bron: Binnenlands Bestuur.

ComputerComputer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *