Parlementaire onderzoeken Tweede Kamer sinds 1875

De Tweede Kamer (of een commissie of een werkgroep daaruit) kan een parlementaire enquête houden (met meer rechten) of een “gewoon” parlementair onderzoek. Déze gewone parlementaire onderzoeken, dit zijn dus geen parlementaire enquêtes, heeft de Kamer gehouden sinds 1875.


 • 1875: Kiezersknoeierijen in Elst
 • 1882: Contract van de Bilitonmaatschappij
 • 1909-1910: Onderzoek naar de levering van geschut aan de Nederlandse regering
 • 1918-1920: Onderzoek naar namens de Staat gesloten veevoederovereenkomsten
 • 1920-1923: Onderzoek naar de wijze waarop contracten voor de levering van vliegtuigen en motoren zijn gesloten en uitgevoerd
 • 1921-1924: Onderzoek besteding van gelden uitgetrokken op de begroting van Oorlog voor 1918
 • 1933-1935: Onderzoek houtvoorziening van de Nederlandse Spoorwegen
 • 1938-1939: Affaire-Oss
 • 1958-1959: Aanschaffing defensiematerieel
 • 1962-1963: Zaak-Van der Putten
 • 1976-1988: Aanschaffingsbeleid defensiemateriaal en de controle daarop
 • 1978: Individuele steunverlening bedrijven
 • 1978-1979: Arabische boycot
 • 1978-1982: Economische boycot Rhodesië
 • 1980: Personen die kennis hadden van zaak-Aantjes
 • 1980-1984: Godsdienstige sekten
 • 1980-1986: Zaak-Khan
 • 1980-1983: Gedragingen van multinationale ondernemingen
 • 1990: Visquoteringsregelingen
 • 1991-1992: Affaire-Bosio
 • 1994: Kinderbescherming
 • 1995: Toezicht Verzekeringskamer
 • 1996: Klimaatverandering en broeikaseffect
 • 1996: Ctsv (College van Toezicht Sociale Verzekeringen)
 • 1995-1996: Stichting Woningbeheer Limburg
 • 1997: Technolease
 • 1998: Asbestproblematiek Cannenberg
 • 1998-1999: Evaluatie opsporingsmethoden
 • 1999: Besluitvorming uitzendingen (vredesmissies)
 • 2000: Herculesramp
 • 2001: Biotechnologie
 • 2004: Integratiebeleid
 • 2003-2004: Zorguitgaven
 • 2003-2004: Infrastructuurprojecten
 • 2005-2006: Tbs-stelsel

Bron: www.parlement.com.

ComputerComputer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *