Soorten kabinetten


 • Meerderheidskabinet

  We spreken van een meerderheidskabinet wanneer het kabinet steunt op een
  parlementaire meerderheid. Dit is het geval wanneer de coalitie gezamenlijk
  een meerderheid heeft in de Tweede Kamer en het regeringsprogramma in
  overleg tussen de deelnemende partijen tot stand is gekomen.

 • Minderheidskabinet

  Een minderheidskabinet bestaat uit bewindslieden van partijen die samen geen
  meerderheid in de Tweede Kamer hebben. Zo’n kabinet kan heel moeilijk een
  beleid voeren, omdat de oppositie meer zetels heeft dan de regeringspartijen
  en dus makkelijk kabinetsvoorstellen kan blokkeren. Per onderwerp zal het
  kabinet in de Kamer een meerderheid moeten zien te verwerven.

 • Parlementair kabinet

  Een parlementair kabinet is een kabinet waarbij de coalitiefracties in de
  Tweede Kamer zeer nauw bij de formatie betrokken zijn en waarbij (al dan
  niet gedetailleerd) de hoofdlijnen van het te voeren beleid worden
  vastgelegd in een regeerakkoord.

 • Extra-parlementair kabinet

  Tegenover een parlementair kabinet staat een extra-parlementair kabinet. Aan
  een dergelijk kabinet ligt niet een regeerakkoord, maar een
  regeringsprogramma ten grondslag. De Tweede-Kamerfracties kunnen eventueel
  wel bij de formatie betrokken zijn, maar dat hoeft niet.

 • Koninklijk kabinet

  Koninklijke kabinetten worden op gezag van de Koning(in) geformeerd, zonder
  dat de fracties in de Tweede Kamer er aan te pas gekomen. De Londense
  oorlogskabinetten Gerbrandy zijn koninklijke kabinetten, omdat de Tweede
  Kamer niet meer functioneerde. Ook het eerste naoorlogse kabinet
  Schermerhorn-Drees is als zodanig aan te merken.

 • Zakenkabinet

  Zakenkabinetten zijn extra-parlementaire kabinetten die (vrijwel) geheel uit
  niet-politieke personen bestaan, zoals uit ondernemers en ambtenaren.

Bron: www.parlement.com.

ComputerComputer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *