Soorten wetten


 • Grondwet: de basiswet van elk land waarin de belangrijkste hoofdlijnen
  staan. De wetten behoren daarmee niet in strijd te zijn.

 • Organieke wet: een door de Grondwet voorgeschreven wet.

 • Raamwet (ook: kaderwet): wet die slechts het raam of kader aangeeft, maar
  de verdere uitwerking overlaat aan nadere regeling bij verordening of
  algemene maatregel van bestuur.

 • Wet in formele zin: een wet gemaakt in samenwerking tussen Staten-Generaal
  (= Eerste en Tweede Kamer) en de Kroon (=regering en Koningin).

 • Wet in materiële zin: een wet die geen formele zaken regelt. Meestal verordening en soms
  reglement genoemd.

 • Algemene wet: wet met algemene regels.

 • Bijzondere wet: wet met regels over een specifiek onderwerp; bij afwijking
  van de algemene wet gaat de bijzondere wet vóór.

ComputerComputer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *