Latijnse zegswijzen

Latijns

Ondanks dat Latijns niet meer in het dagelijks leven gebruikt wordt, komen we Latijnse zegswijzen toch nog tegen. Daarom hieronder een lijst met Latijnse zegswijzen.

Latijnse zegswijzen

 1. Ad fundum: Tot op de bodem
 2. Ad majorem Dei gloriam: Ter grotere glorie van god
 3. Alter ego: Tweede ik
 4. Anno domini: In het jaar des Heren
 5. Carpe diem: Pluk de dag
 6. Caveat emptor: De koper zij op zijn hoede
 7. Cave canem: Wacht u voor de hond
 8. Ceterum censeo Carthaginem esse delendam: Overigens ben ik van mening dat Carthago vernietigd moet worden
 9. Cogito, ergo sum: Ik denk, dus ik ben (Descartes)
 10. Conditio sine qua non: Voorwaarde zonder welke niet
 11. Cum laude: Met Lof
 12. De gustibus non disputandum est: Over smaak valt niet te twisten
 13. Deliberante senatu Sagumtum perit: Terwijl de senaat vergaderde, ging Saguntum verloren
 14. Deo volente: Als God het wil (bij leven en welzijn)
 15. Dente superbo: Met lange tanden
 16. Dona nobis pacem: Geef ons vrede
 17. Dulce et decorum est pro patria mori: Het is zoet en eervol voor het vaderland te sterven
 18. Errare humanum est: Dwalen is menselijk
 19. Et cetera: En het overige
 20. Ex falso sequitur quod libet: Uit onwaarheid volgt wat men wil
 21. Festina lente: Haast u langzaam
 22. Gutta cavat lapidem, non vi, sed saepe cadendo: De druppel holt de steen uit, niet door geweld, maar door er keer op keer op te vallen
 23. Habemus papam: We hebben een paus
 24. Hodie mihi, cras tibi: Heden ik, morgen gij
 25. Hora est: Het is tijd
 26. In vino veritas: In wijn (dronkenschap) is de waarheid
 27. Ipso facto: Noodzakelijkerwijs
 28. Ipso iure: Van rechtswege
 29. Lectori salutem (l.s.): De lezer heil
 30. Lex dura sed lex: De wet is hard maar zo is de wet
 31. Lex specialis derogat legi generali: Bijzondere wet gaat voor algemene wetten
 32. Luctor et emergo: Ik worstel en kom boven
 33. Mea culpa: Door mijn schuld
 34. Memento mori: Gedenk te sterven
 35. Mens sana in corpore sano: Een gezonde geest in een gezond lichaam
 36. Morituri te salutant: Zij die gaan sterven groeten u
 37. Natura artis magistra: De natuur is de leermeesteres der kunsten
 38. Ne bis in idem: Geen tweede maal in dezelfde zaak (niemand kan twee maal voor hetzelfde feit vervolgd worden)
 39. Nihil sine labore: Niets zonder inspanning
 40. Nil volentibus arduum: Niets is moeilijk voor hen die willen
 41. Nolens volens: Goed- of kwaadschiks
 42. Nomen est omen: De naam is een voorteken
 43. Nomen nescio (n.n.): De naam weet ik niet
 44. Nota bene (n.b.): Let wel
 45. O tempero, o mores: O tijden, o zeden
 46. Ora et labora: Bid en werk
 47. Oratio pro domo: Pleidooi in eigen belang
 48. Pars pro toto: Deel voor het geheel
 49. Pecunia non olet: Geld stinkt niet
 50. Primus inter pares: De eerste onder de mensen (vrij vertaald: we zijn allemaal gelijk, maar sommigen zijn iets gelijker dan anderen)
 51. Pro forma: Formeel
 52. Pro Deo: Gratis
 53. Quod erat demonstrandum (q.e.d.): Hetgeen bewezen moest worden
 54. Quod licet Jovi, non licet bovi: Wat de baas mag, mag de ondergeschikte nog niet
 55. Quod non: Hetgeen niet het geval is
 56. Quo vadis: Waarheen gaat gij?
 57. Requiescant in pace (r.i.p.): Mogen zij rusten in vrede
 58. Res nullius : Een zaak die aan niemand toebehoort
 59. Roma locuta, causa finita: Rome heeft gesproken, de zaak is gesloten
 60. Sic transit gloria mundi: Zo vergaat de wereldse heerlijkheid
 61. Si vis pacem, para bellum: Als je vrede wilt, bereid dan een oorlog voor
 62. Soli Deo gloria: Alleen aan God de eer
 63. Stante pede: Op staande voet
 64. Sub rosa: In vertrouwen
 65. Summa summarum: Al met al
 66. Sunt pueri pueri, pueri puerilia tractant: Kinderen zijn kinderen, kinderen doen kinderlijke dingen
 67. Sursum corda: De harten omhoog!
 68. Testes unus testes nullus: Eén getuige is geen getuige
 69. Vade retro: Teruggaan
 70. Vanitas vanitatum et omnia vanitas: IJdelheid der ijdelheden, alles is ijdelheid
 71. Veni, vidi, vici: Ik kwam, ik zag, ik overwon
 72. Vox populi: De stem des volks

Bron: Steemers

ComputerComputer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *