De tien Geboden in dichtvorm

Een vrije vertaling uit een rijm van Johannes Eusebius Voet.


 1. Bovenal bemin één God
 2. Zweer niet ijdel, vloek noch spot
 3. Heilig wel de dag des Heren
 4. Vader en moeder zult gij eren
 5. Dood niet, geef geen ergernis
 6. Doe nooit wat onkuisheid is
 7. Mijd het stelen en bedriegen
 8. Ook het lasteren en het liegen
 9. Wees ook kuis in uw gemoed
 10. En begeer geen anders goed

ComputerComputer

One Ping

 1. Pingback:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *