Litanie van alle heiligen (zoals die in Paasnacht gebruikt wordt)


 • Heer, ontferm U over ons.
 • Heer, ontferm U over ons.
 • Christus, ontferm U over ons.
 • Christus, ontferm U over ons.
 • Heer, ontferm U over ons.
 • Heer, ontferm U over ons.
 • Heilige Maria, Moeder van God.
 • Wees onze voorspraak

 • Heilige Michaël
 • Alle heilige engelen van God
 • Heilige Johannes de Doper
 • Heilige Jozef
 • Heilige Petrus en Paulus
 • Heilige Andreas
 • Heilige Johannes
 • Heilige Maria Magdalena
 • Heilige Stefanus
 • Heilige Ignatius van Antiochië
 • Heilige Laurentius
 • Heilige Bonifatius
 • Heilige martelaren van Gorcum
 • Heilige Perpetua en Felicitas
 • Heilige Agnes
 • Heilige Gregorius
 • Heilige Augustinus
 • Heilige Athanasius
 • Heilige Basilius
 • Heilige Martinus
 • Heilige Willibrordus
 • Heilige Benedictus
 • Heilige Franciscus en Dominicus
 • Heilige Franciscus Xaverius
 • Heilige Petrus Canisius
 • Heilige Johannes Maria Vianney
 • (Heilige Pastoor van Ars)
 • Heilige Catharina van Siena
 • Heilige Teresia van Avila
 • Heilige Lidwina
 • Alle heiligen van God
 • Wees genadig
 • Verlos ons, Heer.
 • Van alle kwaad.
 • Van alle zonde.
 • Van de eeuwige dood.
 • Door uw menswording.
 • Door uw dood en verrijzenis.
 • Door de komst van de heilige Geest.
 • Wij zondaars.

 • Wij bidden U, verhoor ons.
  Bron: Altaarmissaal voor de Nederlandse Kerkprovincie. Nationale Raad voor Liturgie, in opdracht van de Nederlandse Bisschoppenconferentie, 1978.

ComputerComputer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *