Top-8 bijbelteksten in rouwadvertenties

 

 1. Psalm 23, vers 1
  De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets
 2. Romeinen 14, vers 8b
  Hetzij wij dan leven, hetzij wij sterven, wij zijn des Heren
 3. 2 Korintiërs 12, vers 9a
  Mijn genade is u genoeg
 4. 1 Korintiërs 13, vers13
  Zo blijven dan geloof, hoop en liefde deze drie, maar de meeste van deze is de liefde
 5. Deuteronomium 33, vers 27a
  De eeuwige God is u een woning en onder u zijn eeuwige armen
 6. Johannes 14, verzen 2-3
  In het huis mijns vaders zijn vele woningen
 7. Psalm 121, vers1
  Ik hef mijn ogen op naar de bergen vanwaar zal mijn hulp komen?
 8. 2 Korintiërs 5, vers 1
  Want wij weten dat, indien de aardse tent waarin wij wonen, wordt afgebroken, wij een gebouw van God hebben in den hemelen, niet met handen gemaakt, een eeuwig huis
  Bron: Trouw.
ComputerComputer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *