Veel gebruikte grafsymbolen


  Afgebroken zuil

 • Symbool van het plotselinge (veelal jonge) afgebroken leven. De zuil komt
  voor als afbeelding op een grafmonument en als grafmonument zelf. Veelal
  wordt ze versierd met guirlandes.

  Anker

 • Symbool van standvastigheid, vastberadenheid en trouw. Het is ook het
  symbool voor zeelieden. Als Christelijk symbool wordt er de band met
  Christus mee aangegeven.

  Ban de bom teken

 • Symbool tegen de atoombom en symbool voor de vrede. Is met name bekent als
  symbool uit de 60er en 70er jaren.

  Gevleugelde zandloper

 • De zandloper is het symbool van de kortstondigheid van dit leven en het
  onvermijdelijk naderende stervensuur. Als symbool van de dood kwam de
  zandloper voor het eerst voor in de late Middeleeuwen.

 • De zandloper die voorzien is van vleugels (links de vleugel van de duif ‘de
  dag’ en rechts de vleugel van de vleermuis ‘de nacht’). De betekenis van de
  vleugels (soms ook alleen duivenvleugels) is dat het leven vervliegt bij dag
  en nacht, bij goed en kwaad.

  Doodskop

 • Symbool van de kortstondigheid van het aardse leven.

  Geboorte ster

 • Wordt zowel met een vierpuntige als met een vijfpuntige ster weergegeven. De
  vijfpuntige ster is een pentagram. In de oudheid was dit het symbool voor
  welslagen en gezondheid.
  In de Christelijke leer staan ze voor de 5 wonden van Christus.

  Overlijdenskruisje

 • Teken van het einde. Als Christelijk symbool het teken van het einde van het
  aardse leven. Christus stierf aan het kruis.

  Gesluierde urn

 • Oud Romeins symbool voor de dood en rouw. Het woord urn is afkomstig van het
  Latijnse ‘urna’ en het werkwoord ‘urere’ hetgeen betekent ‘verbranden’. De
  sluier op de as-urn is het symbool van het afdekken of bedekken van het
  leven.

  Ineengrijpende handen

 • Zijn het symbool van liefde, trouw en verbondenheid tussen man en vrouw.

  Man- of vrouwteken

 • Internationaal symbool voor een onderscheid naar geslacht. Het symbool met
  de pijl rechts naar boven symboliseert de man. Het symbool met pijl naar
  beneden symboliseert de vrouw.

  Ringen

 • Twee met elkaar verbonden ringen symboliseren de hemel en de aarde en de
  verbondenheid van twee mensen. De ring is net als de cirkel het symbool van
  oneindigheid. Ze zijn de Alpha en Omega die in elkaar overvloeien.

  Schelp

 • Christelijk symbool van het graf dat de mens omsluit na zijn dood vóór hij
  mag opstaan. Christus opende na drie dagen zijn graf. Het is ook het symbool
  van de pelgrims en bedevaarten. Apostel Jacobus had als symbool de schelp.
  Hij is in Santiago de Compostella begraven en veel pelgrims dragen dan ook
  de schelp op hun jas of hoed. Het is ook het symbool van vruchtbaarheid,
  liefde, huwelijk en leven.

  Zeis

 • De zeis is het symbool van de dood. De dood wordt ook wel de grote maaier
  genoemd, die oogst aan het eind der tijden. In de vroege Middeleeuwen werd
  de dood al afgebeeld als een skelet met een zeis in de rechterhand. De zeis
  symboliseert ook de onverbiddelijkheid van de dood.

  Slakkenhuis

 • Symbool van de harmonie door zijn harmonisch gevormde spiraalvormig huis.
  Ook het symbool van zelfgenoegzaamheid, de slak draagt immers zijn hele
  bezit met zich mee.

Bron: www.begraafplaats.org.

ComputerComputer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *